CCOO diu NO a l´Ajuntament de Barcelona que pretén obrir els diumenges i festius de maig a setembre


CCOO considera vergonyós que el govern de l’Ajuntament de Barcelona doni suport als interessos de les patronals del comerç en contra i d’amagat dels treballadors i treballadores

CCOO lamenta l'anunci d'"acord històric" per permetre l'obertura dels comerços tots els dies entre maig i setembre a partir de 2022 entre les 12: 00h i les 20: 00h

- - - - - -

CCOO considera vergonzoso que el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona apoye los intereses de las patronales del comercio en contra y a escondidas de los trabajadores y trabajadoras

CCOO lamenta el anuncio de ”acuerdo histórico” para permitir la apertura de los comercios todos los días entre mayo y septiembre a partir de 2022 entre las 12:00h y las 20:00h


CCOO lamenta l'anunci d'"acord històric" per permetre l'obertura dels comerços tots els dies entre maig i setembre a partir de 2022 entre les 12: 00h i les 20: 00h

L'acord entre patronals i l'ajuntament s'ha assolit deixant al marge als sindicats més representatius en el sector, ampliant amb escreix el màxim dels 8 diumenges i festius que permetia la Generalitat, més els 2 que proposava cada ajuntament.

Des de CCOO, i en atenció a l'experiència anterior a la ciutat de Barcelona, afirmem rotundament que no es crearan llocs de treball, ja que les empreses distribuiran les jornades de dilluns a diumenge, dificultant encara més la complicada conciliació de la vida personal i laboral de les persones treballadores.

Des de CCOO també dubtem que aquesta mesura vagi a beneficiar el petit comerç i a l'empresa familiar, i que veritablement ve a beneficiar les grans superfícies i les grans cadenes de distribució.

Des de CCOO també pensem que aquesta mesura no és la manera de fer front al comerç digital, que funciona les 24 hores els 7 dies de la setmana, i que seran necessàries altres estratègies per fer front als grans del comerç electrònic.

Finalment, lamentar que un Govern municipal d'esquerres en cap moment s'hagi preocupat a recaptar informació i l’opinió de les organitzacions sindicals que representem les persones treballadores del sector comerç.

- - - - - -

CCOO considera vergonzoso que el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona apoye los intereses de las patronales del comercio en contra y a escondidas de los trabajadores y trabajadoras

CCOO lamenta el anuncio de ”acuerdo histórico” para permitir la apertura de los comercios todos los días entre mayo y septiembre a partir de 2022 entre las 12:00h y las 20:00h

El acuerdo entre patronales y el ayuntamiento se ha alcanzado dejando al margen a los sindicatos más representativos en el sector ampliando, con creces, el máximo de los 8 domingos y festivos que permitía la Generalitat, más los 2 que proponía cada ayuntamiento.

Desde CCOO, y en atención a la experiencia anterior en la ciudad de Barcelona, afirmamos rotundamente que no se van a crear puestos de trabajo, ya que las empresas distribuirán las jornadas de lunes a domingo, dificultando aún más la complicada conciliación de la vida personal y laboral de las personas trabajadoras.

Desde CCOO también dudamos que dicha medida vaya a beneficiar al pequeño comercio y a la empresa familiar, y que verdaderamente va a beneficiar a las grandes superficies y a las grandes cadenas de distribución.

Desde CCOO también pensamos que esta medida no es la manera de hacer frente al comercio digital, que funciona las 24 horas los 7 días de la semana, y que serán necesarias otras estrategias para hacer frente a los grandes del comercio electrónico.

Por último, lamentar que un Govern municipal de izquierdas en ningún momento se haya preocupado en recabar información y la opinión de las organizaciones sindicales que representamos a las personas trabajadoras del sector comercio.

CCOO Serveis Catalunya