Calendari Laboral per a l´any 2020 a Catalunya


Calendari de festes laborals 2020

Calendari de Festes laborals 2020 (pendent de les festes locals): DOGC  Núm. 7897 - 14.6.2019


Són festes laborals a Catalunya durant l'any 2020 les següents:

1 de gener (Cap d'Any)

6 de gener (Reis)

10 d'abril (Divendres Sant)

13 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)

1 de maig (Dia del Treball)

24 de juny (Sant Joan)

15 d'agost (l'Assumpció)

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)

8 de desembre (Immaculada Concepció)

25 de desembre (Nadal)

26 de desembre (Sant Esteve)

Al territori d'Aran, d'acord amb el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del 17 de juny (Festa d'Aran).

>> Calendari de Festes laborals 2020 amb festes locals (14 localitats amb més població de Catalunya): DOGC  Núm. 7897 - 14.6.2019

A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d'aquest Departament, s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

>> Calendari de festes locals 2020 Catalunya - DOGC Núm. 8028 - 20.12.2019 

>> Diumenges i festius d'obertura al públic d'establiments comercials anys 2020-2021

ORDRE EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2020 i 2021. 

>> Calendari Laboral 2020 para las 17 CCAA de l'estat - Publicat en el BOE

>> Calendaris 2020 (A4-pdf) per imprimir:

 

 

 

 

 

 

 

 

>>3motius-3colors - >>Igualtat-lila - >>Temps-taronge - >>Planeta-verd )