CCOO iniciem mobilitzacions a Caprabo per exigir la retirada de l'expedient


El 27 de gener va finalitzar el període de consulta de l'Art. 41 (modificació d'horaris, trasllats...) sense acord.

Des de l'inici de les negociacions hem deixat molt clar a l'empresa que per a nosaltres no quedaven suficientment acreditades les causes ni organitzatives ni econòmiques per realitzar una nova modificació de condicions laborals, l'empresa també ens va deixar clar des de la primera reunió que amb acord o sense acord s'aplicaria les modificacions. Amb la nostra posició ferma i capacitat de negociació hem estat capaços de minimitzar l'impacte de les mesures inicials, després de la qual cosa l'empresa s'ha replantejat algunes de les modificacions:

Minoració de l'impacte a les botigues:

-        De 44 a 21 canvis de centre amb modificació horària.

-        De 78 a 62 torns partits

-        De 61 a 53 fixos de tarda

-        De 29 a 6 modificacions substancials en hora d'entrada i sortida

-        De 333 modificacions es passa a 280, reducció de 53 afectacions

-        De 101 plantes afectades queden en 85

Botigues Convenience

-        Dur a terme les afectacions després de l'aplicació de les mesures de l'expedient en la resta de tendes, per oferir possibles vacants per rescissió de contractes.

-        Garantia de compromís de 6 mesos pel qual les vacants que es produeixin en la resta de tendes de la mateixa regió de vendes, seran ofertes a les persones de les tendes model convenience.

-        Les persones amb jornada a temps parcial, que compatibilitzen aquesta amb un altre treball o estudis, es garanteix l'ampliació a jornada completa, o bé no se'ls introduirà en torns rotatius.

-        L'empresa manté inamovible la modificació, inicialment plantejada per 16 persones del departament d'administració que té greus repercussions en categories, salaris, horaris i trasllat de centre de treball.

Per a nosaltres, encara amb les rectificacions plantejades, segueix sent totalment rebutjable l'expedient. Per la nostra banda, CCOO, ja li hem comunicat a l'empresa que no pot aplicar aquestes mesures en finalitzar el període de consultes sense acord, tal com recull l'acord de novació de conveni de l'any 2012. Si finalment l'empresa no retira i aplica l'expedient, el Gabinet Jurídic de CCOO estudiarà la possibilitat d'interposar demanda de conflicte col·lectiu.

L'empresa pot ser que comenci a comunicar de manera individual a cada persona afectada la seva modificació mitjançant carta, recomanem posar, "rebut i no conforme" i la data en què us lliuren la carta, a partir d'aquí, poseu-vos en contacte amb els vostres delegats i delegades de CCOO perquè us assessorem.

CCOO exigeix la retirada de l'expedient per aturar la por i incertesa que crea aquestes mesures al conjunt de la plantilla i per això des de CCOO iniciem mobilitzacions, sent la primera d'elles divendres que ve 5 de febrer entre 9.30 i 10.30 h. davant la central de Caprabo Ciències, per la qual cosa fem una crida al conjunt de la representació sindical de Caprabo, així com comptem amb el suport de representants de CCOO i de vosaltres, treballadors i treballadores que estigueu fora de la vostra jornada laboral.

CCOO Serveis Catalunya