Nou Acord entre els sindicats CCOO i UGT i La Roca Village

CCOO signem l'acord social que millora la qualitat laboral per als 1.600 treballadors i treballadores de La Roca Village


CCOO, UGT i La Roca Village han signat la renovació de l'acord del Conveni social per als treballadors del Village, que serà efectiu a partir de l'1 de gener de 2016 i fins al 31 de desembre de 2018.

El nou conveni, que millora les condicions actuals de retribució dels treballadors i treballadores, respecta la voluntarietat del treball en festius, i garanteix mesures de conciliació en l'obertura de diumenges i festius.

Un suport que ve confirmat també per les característiques específiques de la Roca Village, destinació turística de compres i generador d'ocupació a la zona.

La Roca Village, que durant 2014 ha rebut 3,8 milions de visitants, el 60% dels quals són turistes, és reconegut com la primera destinació turística de la província de Barcelona (font: Turisme de Barcelona).

La signatura de l'acord suposa també el manteniment dels 296 nous llocs de treball generats arran de l'última ampliació i l'obertura en diumenges que es va produir al juny de 2014.

Descripció de l'acord

Ambdues parts es comprometen a promoure els següents acords amb totes les empreses que tenen local obert en La Roca Village:

Retribució de 75 euros per cada diumenge i festiu treballat a jornada completa, en aquells casos en els quals calgui modificar la jornada setmanal. La resta de treballadors i treballadores haurien de percebre un 18% d'aquesta retribució. S'exclouen el personal amb contractes específics de finalització de setmana, eventuals de campanya, i  els 10 festius d'obertura autoritzats en  el Comerç de Catalunya.

Per a tots els treballadors i treballadores s'estableixen les següents millores socials: habilitació d'àrees de descans i menjador, així com un espai per a la representació sindical d'assessorament  socio-laboral dels treballadors de la Roca Village. Iniciar estudis de mobilitat i transport per als treballadors i treballadores de la Roca Village i informació sobre promocions especials que es desenvolupin en La Roca Village.

Hi haurà tutela d'accions formatives per millorar tant l'ocupabilitat dels treballadors de la Roca Village, com l'accessibilitat a nous llocs de treball i estudi i coparticipació en activitats per a menors, fills de treballadors de la Roca Village, que treballin en diumenges i festius.

La signatura d'un nou acord ha significat la suma de CCOO, que no va participar.

Representant UGT - Representant La Roca - Representant CCOO Serveis (Luis Jiménez) - Representant La Roca

Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis VORMAROS