Sector de Comerç

La Patronal vol més flexibilitat. CCOO volem drets que regulin el treball i respectin la nostra vida.


A la reunió del passat 18 març 2015 la patronal de supermercats ens ha respost després que les dues organitzacions sindicals defenséssim les nostres propostes en aquelles matèries que s'han de desenvolupar l'Acord Marc (ordenació i distribució de jornada, mobilitat geogràfica, desplaçaments i trasllats, mobilitat funcional, faltes i sancions i sistema d'acumulació d'hores sindicals).

CCOO no estem d'acord amb la distribució diària flexible de la jornada en funció de les circumstàncies imprevistes que es puguin donar ja que, d'acceptar-se la proposta, les empreses podrien modificar els horaris per qualsevol motiu. I precisament volem avançar en estabilitat horària que afavoreixi la conciliació de la vida personal i laboral.

Quant a la distribució irregular de la jornada i als trasllats de centre la patronal proposa que es negociï a nivell d'empresa.

Pel que fa a la mobilitat funcional entenem que la proposta de la patronal permetria una mobilitat funcional total sense límits (que tothom faci de tot), de manera que podrien donar-se situacions d'abús que volem evitar.

La patronal va fer entrega d'una proposta sobre règim disciplinari que haurem de valorar.

La proposta d'acumulació d'hores sindicals ens impedeix avançar sindicalment i consolidar drets sindicals que garanteixin la representació dels treballadors i treballadores.

Per a la propera reunió del pròxim 15 d'abril hem de respondre els sindicats sobre tots aquests punts i tenim previst fer entrega d'un document conjunt dels dos sindicats.

Seguirem informant!