CONVENI DE SUPERMERCATS DE CATALUNYA

CCOO volem millores, una posició forta i unitària


Fent força per avançar i aconseguir millores

A la reunió del passat  6 març 2015 CCOO hem contestat a les propostes presentades per la patronal.


Com ja vam informar ens van presentar propostes sobre mobilitat geogràfica, desplaçaments i trasllats, mobilitat funcional, faltes i sancions i sistema d'acumulació d'hores.

Aquestes propostes suposarien incrementar la jornada de treball, la distribució irregular de la jornada, la seva distribució de dilluns a diumenge, facilitar els canvis horaris, facilitar els trasllats de centre, sancionar els desquadraments de caixa, etc.

Des de CCOO, a més de oposar-nos a les propostes de la patronal, hem defensat les nostres, que suposen millorar les condicions de treball: reducció de jornada, negociació de calendaris i horaris amb els representants dels treballadors, dos dies de descans setmanal, un dissabte i diumenge com mínim al mes, 15è festiu, temps de descans retribuït, limitació dels trasllats de centre, etc.

El proper dia la Patronal respondrà a les propostes plantejades per CCOO.

També informem que CCOO va tornar a plantejar la necessitat i la conveniència que les dues organitzacions sindicals presentem propostes conjuntes, ja que la negociació d'un conveni d'àmbit de Catalunya de supermercats requereix una posició unitària i forta enfront de la patronal.

Des de CCOO esperem que la unitat sindical sigui possible i que UGT ens traslladi la seva voluntat d'unitat d'acció per a aquesta negociació.

La propera reunió està prevista per al proper 18 de març.

Seguirem informant!