Conveni Col.lectiu Supermercats Catalunya

Conveni Supermercats Catalunya: Iniciem les negociacions, la patronal presenta les seves intencions


A la reunió del passat 19 febrer 2015 hem parlat inicialment sobre ordre, mètode i procediment de la negociació.
L'Acord Marc conté una sèrie de matèries que encara no s'han desenvolupat i que s'han de desenvolupar. Posteriorment s'haurà d'abordar la unificació dels quatre convenis per després entrar en la negociació i discussió de les propostes que sindicats i patronal plantegem.

En aquesta reunió la patronal ha presentat les seves propostes sobre les següents matèries:
  • Mobilitat geogràfica
  • Desplaçaments i trasllats
  • Mobilitat funcional
  • Faltes i sancions
  • Sistema d'acumulació d'hores

Totes les propostes suposen grans retrocessos respecte al que ja tenim regulat en els diferents convenis provincials pel que de cap manera podem acceptar-les.

En la propera reunió haurem de donar resposta i donar alternatives en la línia del que ja tenim establert a la nostra plataforma reivindicativa.

Les properes reunions estan previstes per als dies 6 i 18 de març.

Seguirem informant!

La teva participació construeix el teu sindicat. Compromesos amb tu!