CCOO HA OBTINGUT ELS 13 REPRESENTANTS QUE S'ESCOLLIEN

CCOO GUANYA LES ELECCIONS SINDICALS AL MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA


Malgrat els intents lamentables de desinformació i toxicitat que es van produir al voltant del procés electoral, finalment, les persones treballadores de l'Hotel Majestic van poder exercir el seu dret democràtic de triar lliurement la seva representació.


Malgrat els intents lamentables de desinformació i toxicitat que es van produir al voltant del procés electoral, finalment, les persones treballadores de l'Hotel Majestic van poder exercir el seu dret democràtic de triar lliurement la seva representació.

La capacitat d'organitzar-se de les persones treballadores de l'Hotel Majestic no és nova. De fet, gràcies a que fa dècades que estan organitzades, han estat capaços de negociar un dels millors convenis d'empresa del país al sector de l'hostaleria, impulsat per la representació sindical, íntegrament de CCOO.

Però, a més, les persones treballadores de l'Hotel Majestic han estat sempre solidàries amb el Sector d'Hostaleria, primer amb la seva afiliació, i després a través de les persones que col•laboren i representen el Sector d'Hostaleria en l'àmbit de Catalunya a CCOO. Pilar a l'assessorament i atenent totes les problemàtiques que es donen en un sector tan complex i amb tant factor humà com el nostre.

Des de CCOO sempre hem defensat que la democràcia ha d'entrar a les empreses, fins i tot allà on no tenim representació. I entenem la tensió de la competència electoral. Allò que no entenem ni compartim, són les actituds com les mantingudes per UGT durant aquest procés electoral. Intentant dificultar-ho amb reclamacions administratives, falses acusacions públiques i manifestacions amb greus injúries, recordant a la manera de fer d'algunes opcions polítiques que no accepten les regles de la democràcia quan l'urna no li és favorable i confonen la llibertat d'expressió amb la impunitat per mentir i insultar.

CCOO de Serveis Catalunya vol agrair molt sincerament a les persones treballadores la seva confiança i fermesa que ens ha permès revalidar la representació sindical i especialment a les persones treballadores que han integrat la candidatura de CCOO, que davant totes les dificultats han estat l'alçada fent el que millor saben fer. Treballar solidàriament per les seves condicions de treball.