Signat el conveni col·lectiu de comerç de peix fresc i congelat de Barcelona


El passat dia divendres 3 de novembre, CCOO, UGT i el Gremi de Peixaters de Catalunya signem el nou conveni col·lectiu per al període 2023-2025

 


Les principals novetats són les següents:

  • Increment salarial

Per a l'any 2023, s'elabora una nova taula salarial. Els nous imports representen els següents percentatges d'increment: un 8% per al grup 4, un 9,62% per al grup 3, un 10,46% per al grup 2 i un 7,21% per al grup 1.

Per a l'any 2024 s'estableix un 5% d'increment per a tots els grups.

Per a l'any 2025 s'estableix un 5% d'increment per a tots els grups.

  • Jornada:

Es regula l'obligació de registrar la jornada laboral.

S'incrementa de 15 minuts a 20 minuts el descans retribuït durant la jornada en jornades continuades.

  • Permisos retribuïts:

S'incorporen les noves llicències retribuïdes contemplades en el Reial decret llei 5/2023.

S'incrementen les hores per a acudir a tutories de 3 hores a 8 hores. S'incrementen de 10 hores a 20 hores les hores per a visites mèdiques de la persona treballadora i per a acompanyament de familiars.

Des de CCOO valorem positivament l'acord, tant en matèria salarial, com considerables percentatges d'increment salarial en un sector altament feminitzat, com en matèria de jornada i llicències retribuïdes, que milloren la conciliació de la vida personal i laboral.