CCOO demana a les empreses que les pujades pactades per conveni no siguin compensables ni absorbibles


Us informem que, després de la signatura del conveni el passat 25 d'abril, i una vegada obtinguda la validació per part de la Direcció General de Treball, la publicació del Conveni al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) serà immediata.

- - - - -

CCOO pide a las empresas que las subidas pactadas por convenio no sean compensables ni absorbibles

Os informamos que, tras la firma del convenio el pasado 25 de abril, y una vez obtenida la validación por parte de la Dirección General de Trabajo, la publicación del Convenio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) va a ser inmediata.

 


Aquest acord suposa un canvi de tendència en la negociació col·lectiva del sector, que millora notablement les condicions de les categories més vulnerables i assenta les bases per a l'increment i recuperació de drets i condicions de la resta. Queda molt per fer, però el 25 d'abril es va fer un pas de gegant cap a la construcció d'un futur pròsper per a les i els treballadors del sector TIC.

AQUEST CONVENI TÉ MOLT DE TU

La inflació desbocada dels últims mesos ha provocat una pèrdua de poder adquisitiu indiscutible que està causant estralls en l'economia familiar.

Per aquest motiu, i atesos els resultats rècord de les empreses del Sector, des de CCOO començarem una campanya, per demanar a les empreses que els increments salarials pactats siguin no compensables ni absorbibles, per a cada any de vigència del conveni.

Les persones treballadores hauríem de poder beneficiar-nos dels acords salarials assolits, i aconseguir així una redistribució dels beneficis més justa i equilibrada.

 - - - -

CCOO pide a las empresas que las subidas pactadas por convenio no sean compensables ni absorbibles

Os informamos que, tras la firma del convenio el pasado 25 de abril, y una vez obtenida la validación por parte de la Dirección General de Trabajo, la publicación del Convenio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) va a ser inmediata.

 

Este acuerdo supone un cambio de tendencia en la negociación colectiva del sector, que mejora notablemente las condiciones de las categorías más vulnerables y sienta las bases para el incremento y recuperación de derechos y condiciones del resto. Queda mucho por hacer, pero el 25 de abril se dio un paso de gigante hacia la construcción de un futuro próspero para las y los trabajadores del sector TIC.

 

ESTE CONVENIO TIENE MUCHO DE TI

 

La inflación desbocada de los últimos meses ha provocado una pérdida de poder adquisitivo indiscutible que está causando estragos en la economía familiar.

 

Por este motivo, y dados los resultados récord de las empresas del Sector, desde CCOO vamos a iniciar una campaña, para pedir a las empresas que los incrementos salariales pactados sean no compensables ni absorbibles, para cada año de vigencia del convenio.

 

Todas las personas trabajadoras deberíamos poder beneficiarnos de los acuerdos salariales alcanzados, y lograr así una redistribución de los beneficios más justa y equilibrada.