CCOO signa el Conveni del Comerç de cansaladeries, xarcuteries i carnisseries de Barcelona


El passat dilluns dia 26 de juny de 2023, CCOO vam signar el conveni col•lectiu de treball del sector del comerç de cansaladeries, xarcuteries i carnisseries de Barcelona per als anys 2023 i 2024.

CCOO firma el Convenio del Comercio de tocinerías, charcuterías y carnicerías de Barcelona

El pasado lunes día 26 de junio de 2023, CCOO firmamos el convenio colectivo de trabajo del sector del comercio de tocinerías, charcuterías y carnicerías de Barcelona para los años 2023 y 2024.


Entre les novetats destaquem les següents:

 • Increments salarials per a l'any 2023:

15,56% per al grup 1.

20,81% per al grup 2.

15,56% per al grup 3.

8,21% per al grup 4.

 • Increments salarials per a l'any 2024:

4,16% per al grup 1.

3,47% per al grup 2.

4,32% per al grup 3.

5,67% per al grup 4.

 • El plus de vinculació s'incrementarà un 5% per a l'any 2023 i un 3% per a l'any 2024.
 • Llocs de treball definits en masculina i femení,
 • Es recull “Acord Social per a la Zona de Gran Afluència Turística de Barcelona”.
 • Es recull redactat per a la prevenció de l'assetjament sexual, per raó de sexe i per a la integritat moral a la feina.
 • Pel que fa a les llicències retribuïdes, es recull que els dies de permís per accident o hospitalització de familiars es podran gaudir en dies alterns o consecutius al fet causant.

La valoració que fem CCOO és molt positiva, sobretot en matèria salarial, en un sector altament feminitzat, que servirà per reduir la bretxa salarial entre dones i homes.

 

 

CCOO firma el Convenio del Comercio de tocinerías, charcuterías y carnicerías de Barcelona

El pasado lunes día 26 de junio de 2023, CCOO firmamos el convenio colectivo de trabajo del sector del comercio de tocinerías, charcuterías y carnicerías de Barcelona para los años 2023 y 2024.

Entre las novedades destacamos las siguientes:

 • Incrementos salariales para el año 2023:

15,56% para el grupo 1.

20,81% para el grupo 2.

15,56% para el grupo 3.

8,21% para el grupo 4.

 • Incrementos salariales para el año 2024:

            4,16% para el grupo 1.

            3,47% para el grupo 2.

            4,32% para el grupo 3.

            5,67% para el grupo 4.

 • El plus vinculación se incrementará un 5% para el año 2023 y un 3% para el año 2024.
 • Puestos de trabajo definidos en masculina y femenino,
 • Se recoge el “Acord Social para la Zona de Gran Afluencia Turística de Barcelona”.
 • Se recoge redactado para la prevención del acoso sexual, por razón de sexo y a la integridad moral en el trabajo.
 • Respecto a las licencias retribuidas se recoge que los días de permiso por accidente o hospitalización de familiares se podrán disfrutar en días alternos o consecutivos al hecho causante.

La valoración que hacemos CCOO es muy positiva sobre todo en materia salarial, en un sector altamente feminizado, que servirá para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres.