CCOO continua en lluita davant la negativa del grup H&M a arribar a un acord

CCOO sigue en lucha ante la negativa del grupo H&M a llegar a un acuerdo

- 20 Juny aturades parcials, de 11:00 a 13:00

- 22 juny vaga de 24 hores

- 26 juny vaga de 24 hores

La concentració de Barcelona tindrà lloc al Passeig de Gràcia, 11.


El dia 19 es va fer la mediació al SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) del procés del Grup H&M (H&M, COS, OTHER STORIES, WEEKDAY) i després de moltes hores de negociació no es va arribar a un acord que permetés desconvocar la vaga.

Després de diversos mesos de reunions a la taula de negociació, des de CCOO hem traslladat a l'empresa els problemes existents al grup, i que requereixen una solució efectiva per part de l'empresa. A les reivindicacions que fem fa mesos l'empresa ens ha respost amb una oferta que, tot i millorar l'oferta inicial, és insuficient per a les reivindicacions que té la plantilla. L'empresa ha fet una proposta amb una vigència de 2023-2024 consistent en ampliar hores de contractació, acceptar un incentiu sobre vendes, però sense concretar-ne res, crear el plus de responsabilitat, però sense concretar res i retocar el complement salarial que s'abona en els casos de baixes per malaltia

Davant dels nostres plantejaments l'empresa no ha plantejat cap solució, per la qual cosa finalment continuarem amb les mobilitzacions perquè entenguin que sotmeten la plantilla a unes condicions feines precàries, i més quan ens ecaminem a la temporada de rebaixes.

Per tot això, des de CCOO hem planificat una escalada conjunta de mobilitzacions amb aturades parcials i vagues de manera escalonada. Segons el territori, de manera genèrica:

 

CCOO sigue en lucha ante la negativa del grupo H&M a llegar a un acuerdo

El día 19 se hizo la mediación en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) del proceso del Grupo H&M (H&M, CUERPO, OTHER STORIES, WEEKDAY) y después de muchas horas de negociación no se llegó a un acuerdo que permitiera desconvocar la huelga.

Tras varios meses de reuniones en la mesa de negociación, desde CCOO hemos trasladado a la empresa los problemas existentes en el grupo, y que requieren una solución efectiva por parte de la empresa. En las reivindicaciones que hacemos hace meses la empresa nos ha respondido con una oferta que, a pesar de mejorar la oferta inicial, es insuficiente para las reivindicaciones que tiene la plantilla. La empresa ha hecho una propuesta con una vigencia de 2023-2024 consistente en ampliar horas de contratación, aceptar un incentivo sobre ventas, pero sin concretar nada, crear el plus de responsabilidad, pero sin concretar nada y retocar el complemento salarial que se abona en los casos de bajas por enfermedad

Ante nuestros planteamientos la empresa no ha planteado ninguna solución, por lo que finalmente continuaremos con las movilizaciones para que entiendan que someten a la plantilla a unas condiciones precarias, y más cuando nos encaminamos en la temporada de rebajas.

Por todo ello, desde CCOO hemos planificado una escalada conjunta de movilizaciones con paros parciales y huelgas de forma escalonada. Según el territorio, de forma genérica:

- 20 Junio paros parciales, de 11:00 a 13:00

- 22 junio huelga de 24 horas

- 26 junio huelga de 24 horas

La concentración de Barcelona tendrá lugar en el Passeig de Gràcia, 11.