Pendent d´avenços per arribar a un acord del conveni de majoristes d´alimentació de Catalunya


El 14 de juny del 2023 ha tingut lloc una nova reunió per a la negociació del conveni col·lectiu de majoristes d'alimentació de Catalunya.

- - - - - -

Pendiente de avances para llegar a un acuerdo del convenio de mayoristas de alimentación de Catalunya

El 14 de junio de 2023 ha tenido lugar una nueva reunión para la negociación del convenio colectivo de mayoristas de alimentación de Catalunya.


Pel que fa a les novetats respecte a la reunió anterior del 22 de maig de 2023, destaquem la proposta en matèria d'increments salarials, que en aquesta ocasió sí que és la mateixa a la que preveu l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva, i que consisteix en:

- Increment del 4% per a l'any 2023

- Increment del 3% per a l'any 2024

- Increment del 3% per a l'any 2025

A més, per a cada any operaria una revisió salarial si l’IPC real supera l’increment pactat amb el límit màxim d’un 1%.

Valorem positivament que la patronal hagi retirat la seva proposta de poder distribuir el 10% de la jornada de treball de manera irregular en cas de no assolir un acord previ entre empresa i la representació de les persones treballadores.

Per part de CCOO seguim plantejant que el conveni també ha de recollir avenços en matèria de jornada (reducció), millora de les llicències retribuïdes per millorar la conciliació de la vida personal i laboral i la millora del contracte a temps parcial.

Continuem sense tancar qüestions referents a vacances, Zona de Gran Afluència Turística de Barcelona, ??contractació, etc.

D'altra banda, de cara a la propera reunió que tindrà lloc el 29 de juny del 2023, hem plantejat anar amb una proposta de tancament amb les qüestions que considerem prioritàries per intentar facilitar la negociació i possibilitar l'acord.

La propera reunió serà el proper 29 de juny de 2023.

Continuarem informant!

ico-www_ccoo-serveis_cat.png ico-Serveis_CCOO_Catalunya.png

 

Pendiente de avances para llegar a un acuerdo del convenio de mayoristas de alimentación de Catalunya

El 14 de junio de 2023 ha tenido lugar una nueva reunión para la negociación del convenio colectivo de mayoristas de alimentación de Catalunya.

En cuanto a las novedades respecto a la reunión anterior del 22 de mayo de 2023, destacamos la propuesta en materia de incrementos salariales, que en esta ocasión sí que es la misma a la contemplada en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, y que consiste en:

- Incremento del 4% para el año 2023.

- Incremento del 3% para el año 2024.

- Incremento del 3% para el año 2025.

Además, para cada año operaría una revisión salarial si el IPC real supera el incremento pactado con el límite máximo de un 1%.

Valoramos positivamente que la patronal haya retirado su propuesta de de poder distribuir el 10% de la jornada de trabajo de manera irregular en caso de no alcanzar un acuerdo previo entre empresa y la representación de las personas trabajadoras.

Por parte de CCOO seguimos planteando que el convenio también tiene que recoger avances en materia de jornada (reducción), mejora de las licencias retribuidas para mejorar la conciliación de la vida personal y laboral y mejora del contrato a tiempo parcial.

Seguimos sin cerrar cuestiones referentes a vacaciones, Zona de Gran Afluencia Turística de Barcelona, contratación, etc.

Por otro lado, cara a la próxima reunión que tendrá lugar el 29 de junio de 2023, hemos planteado ir con una propuesta de cierre con las cuestiones que consideramos prioritarias para intentar facilitar la negociación y posibilitar el acuerdo.

La próxima reunión será el próximo 29 de junio de 2023.

¡Seguiremos informando!