CCOO en contra dels 16 acomiadaments realitzats per H&M Customer Service


Els membres del Comitè dempresa de CCOO i la Federació de Serveis de CCOO Catalunya mostren el seu rebuig a la decisió de la direcció de l'empresa H&M d'acomiadar 16 companyes companys del servei d'atenció al client al centre de treball de Barcelona.

- - - - -

CCOO en contra de los 16 despidos realizados por H&M Customer Service

Los miembros del Comité de empresa de CCOO y la Federació de Serveis de CCOO Catalunya muestran su rechazo a la decisión de la dirección de la empresa H&M de despedir a 16 compañeras y compañeros del servicio de atención al cliente en el centro de trabajo de Barcelona.


La direcció va comunicar a principis de juny la decisió de fer els acomiadaments amb causes objectives, davant d'uns procesos de digitalització i automatització de tasques, sense complir les garanties d'informació i consultes amb la Representació Legal de les persones treballadores, que estableix l'Estatut dels Treballadors, per poder buscar solucions alternatives a l'acomiadament de persones que porten molts anys, i acumulen experiència en el coneixement de l'empresa, productes i tasques d'atenció al client per diferents canals, per vetllar pels interessos de les dues parts, i sobretot, per mantenir la feina de les persones afectades, i més quan s'estan publicant vacants a cobrir, que ara cal buscar fora dels nostres departaments.

Entenem que la decisió és errònia, perjudicial, i per tant acudirem a les vies de solució tant a l'autoritat laboral, com a la jurisdicció dels Social, per a la defensa dels interessos d'aquestes companyes i companys.

CCOO en contra de los 16 despidos realizados por H&M Customer Service

Los miembros del Comité de empresa de CCOO y la Federació de Serveis de CCOO Catalunya muestran su rechazo a la decisión de la dirección de la empresa H&M de despedir a 16 compañeras y compañeros del servicio de atención al cliente en el centro de trabajo de Barcelona.

La dirección comunicó a principios de junio la decisión de realizar los despidos con causas objetivas, ante unos procesos de digitalización y automatización de tareas, sin cumplir con las garantías de información y consultas con la Representación Legal de las personas trabajadoras, que establece el Estatuto de los Trabajadores, para poder buscar soluciones alternativas al despido de personas que llevan muchos años, y acumulan experiencia en el conocimiento de la empresa, productos y tareas de atención al cliente por diferentes canales, para velar por los intereses de ambas partes, y sobre todo, para mantener el empleo de las personas afectadas, y más cuando se están publicando vacantes a cubrir, que ahora se deberán buscar fuera de nuestros departamentos

Entendemos que la decisión es errónea, perjudicial, y por tanto acudiremos a las vias de solución tanto en la autoridad laboral, como en la jurisdicción de los Social, para la defensa de los intereses de estas compañeras y compañeros.

CCOO Serveis Catalunya