UNESPA COMENÇA A ASSUMIR LA NECESSITAT D´OBRIR EL CONVENI D´ASSEGURANCES....


PERÒ PRETÉN FER-HO NOMÉS PER PACTAR PAGAMENTS NO CONSOLIDATS

 El 16 de març es va celebrar la 2a reunió de l'Observatori, obert per CCOO per arrencar un procés que porti a pujades a taules per sobre de les inicialment pactades.

- - - - - - -

UNESPA EMPIEZA A ASUMIR LA NECESIDAD DE ABRIR EL CONVENIO DE SEGUROS...

PERO PRETENDE HACERLO SOLO PARA PACTAR PAGOS NO CONSOLIDADOS

El 16 de marzo se celebró la 2ª reunión del Observatorio, abierto por CCOO para arrancar un proceso que lleve a subidas en tablas por encima de las inicialmente pactadas.


UNESPA

 • UNESPA s'ha mantingut en la seva posició argumental que no es poden fer comparacions amb els increments que CCOO ha aconseguit impulsar al sector financer, però per primera vegada han començat a assumir la necessitat d'obrir el conveni vigent per pactar alguna mesura que compensi la inflació.
 • Tot i això, entenen que aquesta mesura hauria de tenir naturalesa excepcional i extraordinària, sense que consolidi en taules.
 • Pel que fa a les externalitzacions no veuen viable limitar res al Conveni, perquè entenen que ja hi ha un control de la DGS i que no és una tendència massiva.

 CCOO

 • Des de CCOO hem reiterat que de no adoptar mesures s'acumularà fins al  31/12/2024 una pèrdua de 15 punts de poder adquisitiu.
 •  En conseqüència, exigim a UNESPA que assumeixin obrir el conveni per pactar increments addicionals suficients i consolidats en taules.
 • També entenem fonamental abordar la qüestió de les externalitzacions, a fi de protegir el sector.

 Des de CCOO emplacem UNESPA i les companyies asseguradores que a la propera reunió de l'Observatori assumeixin que les plantilles del sector mereixen i necessiten obrir el conveni per pactar noves pujades de taules, per tal d'evitar un escenari de conflictivitat les properes setmanes. 

- - - - - - - - - - - -

UNESPA EMPIEZA A ASUMIR LA NECESIDAD DE ABRIR EL CONVENIO DE SEGUROS...

PERO PRETENDE HACERLO SOLO PARA PACTAR PAGOS NO CONSOLIDADOS

El 16 de marzo se celebró la 2ª reunión del Observatorio, abierto por CCOO para arrancar un proceso que lleve a subidas en tablas por encima de las inicialmente pactadas.

UNESPA

 • UNESPA se ha mantenido en su posición argumental de que no se pueden hacer comparaciones con los incrementos que CCOO ha conseguido impulsar en el sector financiero, pero por primera vez han empezado a asumir la necesidad de abrir el convenio vigente a fin de pactar alguna medida que compense la inflación.
 • No obstante, entienden que esa medida debería tener naturaleza excepcional y extraordinaria, sin que consolide en tablas.
 • Con respecto a las externalizaciones no ven viable limitar nada en el Convenio, porque entienden que ya hay un control de la DGS y que no es una tendencia masiva.

 

 CCOO

 • Desde CCOO hemos reiterado que de no adoptarse medidas se acumulará hasta el 31/12/2024 una pérdida de 15 puntos de poder adquisitivo.
 •  En consecuencia, exigimos a UNESPA que asuman abrir el convenio para pactar incrementos adicionales suficientes y consolidados en tablas.
 • Entendemos también fundamental abordar la cuestión de las externalizaciones, a fin de proteger el sector.

 Desde CCOO emplazamos a UNESPA y a las compañías aseguradoras a que en la próxima reunión del Observatorio asuman que las plantillas del sector merecen y necesitan abrir el convenio para pactar nuevas subidas de tablas, a fin de evitar un escenario de conflictividad en las próximas semanas.