Conveni de Drogueries i Perfumeries estatal ? 31/01/23

DROGUERIES I PERFUMERIES - UN CONVENI AMB MOLT SOROLL... I POQUES NOUS!!


Avui dia 30 de gener del 2023, ens hem tornat a reunir amb la Patronal de Drogueries i Perfumeries a Madrid, on prèviament hem valorat la proposta que els empresaris ens van enviar el passat 24 de gener.

- - - - -

UN CONVENIO CON MUCHO RUIDO... Y POCAS NUECES!

Hoy día 30 de enero de 2023, nos hemos vuelto a reunir con la Patronal de Droguerías y Perfumerías en Madrid, donde previamente hemos valorado la propuesta que los empresarios nos enviaron el pasado 24 de enero.


EN LA PROPOSTA DE LA PATRONAL NO CONCRETEN RES SOBRE:

 • PUJADA DEL SALARI.

· HORES DE TREBALL ANUALS.

 • CAPS DE SETMANA LLIURE, DESCANS DE 15 MINUTS O LES HORES MÍNIMES DE TREBALL DELS TEMPS PARCIALS, ENTRE ALTRES TEMES ETC...

 

PERÒ SI HAN DEIXAT MOLT CLAR QUE VOLEN PENALITZAR LES PERSONES EN SITUACIÓ DE BAIXA (INCAPACITAT TEMPORAL) PERQUÈ NO COBRIN EL 100% DEL SEU SALARI MENTRES ESTIGUIN EN SITUACIÓ DE BAIXA PER MALALTIA.

Han deixat fora de la negociació la majoria de les reivindicacions que els plantejem amb la idea de millorar el nostre salari i condicions de treball.

 

Per tot això només hem de dir a la patronal que aquest no és el camí PER PODER AVANÇAR EN LA NEGOCIACIÓ...

 

SEGUIREM INSISTINT A LES NOSTRES PRIORITATS:

 

 • Increment Salarial per recuperar el poder adquisitiu perdut.
 • Reduir hores de feina a l'any.
 • Establir descansos en caps de setmana.
 • Millorar els contractes a temps parcial (hores mínima de treball diari, consolidació part de les hores complementàries)
 • Limitació treball en diumenges i festius.
 • Augmentar el descompte en compra per a les plantilles.
 • Ampliar llicències retribuïdes i les mesures de conciliació per atendre menors i grans que necessitin cures.
 • Regular els trasllats d'una botiga a una altra, que cada cop s'utilitza més impedint la conciliació laboral i familiar, etc.

 

Esperem una proposta real per part de la Patronal!

Seguirem informant...

 

 

Convenio de Droguerías y Perfumerías estatal – 31/01/23

 

UN CONVENIO CON MUCHO RUIDO... Y POCAS NUECES!

Hoy día 30 de enero de 2023, nos hemos vuelto a reunir con la Patronal de Droguerías y Perfumerías en Madrid, donde previamente hemos valorado la propuesta que los empresarios nos enviaron el pasado 24 de enero.

 

EN LA PROPUESTA DE LA PATRONAL NO CONCRETAN NADA SOBRE:

 • SUBIDA DEL SALARIO.

· HORAS DE TRABAJO ANUALES.

 • FINES DE SEMANA LIBRE, DESCANSO DE 15 MINUTOS O LAS HORAS MINIMAS DE TRABAJO DE LOS TIEMPOS PARCIALES, ENTRE OTROS TEMAS ETC...

 

PERO SI HAN DEJADO MUY CLARO QUE QUIEREN PENALIZAR A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE BAJA (INCAPACIDAD TEMPORAL) PARA QUE NO COBREN EL 100% DE SU SALARIO MIENTRAS ESTÉN EN SITUACIÓN DE BAJA POR ENFERMEDAD.

 

Han dejado fuera de la negociación la mayoría de las reivindicaciones que les planteamos con la idea de mejorar nuestro salario y condiciones de trabajo.

 

Por lo tanto solo tenemos que decir a la patronal que este no es el camino PARA PODER AVANZAR EN LA NEGOCIACIÓN...

 

SEGUIREMOS INSISTIENDO EN NUESTRAS PRIORIDADES:

Incremento Salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido.

Reducir horas de trabajo al año.

Establecer descansos en fines de semana.

Mejorar los contratos a tiempo parcial (horas mínima de trabajo diario, consolidación parte de las horas complementarias)

Limitación trabajo en domingos y festivos.

Aumentar el descuento en compra para las plantillas.

Ampliar licencias retribuidas y las medidas de conciliación para atender menores y mayores que necesiten cuidados.

Regular los traslados de una tienda a otra, que cada vez se utiliza más impidiendo la conciliación laboral y familiar, etc.

i Esperamos una propuesta real por parte de la Patronal!

Seguiremos informando...