L´acord ha estat acceptat de manera unànime en una assemblea per les persones treballadores afectades.

CCOO signa l´acord amb INDRA BPO Sant Joan Despí per donar resposta i reduir l´extinció de contracte de 56 persones treballadores


El passat 22 de novembre del 2022 es va iniciar el període de consultes de l'ERO que INDRA BPO va presentar per a 56 persones treballadores del centre de treball de Sant Joan Despí. L'empresa pretenia extingir 56 contractes de treball per la pèrdua del servei que la companyia prestava a Naturgy.

- - - - - -

CCOO firma el acuerdo con INDRA BPO Sant Joan Despí para dar respuesta y reducir la extinción de contrato de 56 personas trabajadoras

 

El pasado 22 de noviembre de 2022 se inició el período de consultas del ERE que INDRA BPO presentó para 56 personas trabajadoras del centro de trabajo de Sant Joan Despí. La empresa pretendía extinguir 56 contratos de trabajo por la pérdida del servicio que la compañía prestaba a Naturgy.


Després de setmanes de negociacions i diverses concentracions a la porta de l'empresa, finalment s'ha arribat un acord que redueix les extincions de treball, millora les indemnitzacions de les persones treballadores que perdin el lloc de treball i deixa oberta la possibilitat de reincorporació a l'empresa.

 

Els aspectes més destacats de l'acord són:

 

-Recol·lació de 15 persones treballadores, amb prioritat de les persones amb diversitat funcional afectades a l'expedient.

-Creació d'una borsa d'ocupació i recuperació d'ocupació futura, addicional al pla de recol·lació ofertat per l'empresa

-Les persones treballadores afectades per l'acomiadament col·lectiu percebran una indemnització igual a la que els correspon en el cas d'acomiadament improcedent d'acord amb la normativa actualment vigent.

 

L'acord va ser ratificat de manera unànime en una assemblea amb persones treballadores i va ser signat per CCOO i UGT.

 

La secció sindical de CCOO valora de manera positiva l'acord i la participació de les persones afectades tant a les mobilitzacions com a la decisió final

 

 

 

 

El acuerdo ha sido aceptado de forma unánime en una asamblea por las personas trabajadoras afectadas.

 

CCOO firma el acuerdo con INDRA BPO Sant Joan Despí para dar respuesta y reducir la extinción de contrato de 56 personas trabajadoras

 

El pasado 22 de noviembre de 2022 se inició el período de consultas del ERE que INDRA BPO presentó para 56 personas trabajadoras del centro de trabajo de Sant Joan Despí. La empresa pretendía extinguir 56 contratos de trabajo por la pérdida del servicio que la compañía prestaba a Naturgy.

Después de semanas de negociaciones y diversas concentraciones en la puerta de la empresa, finalmente se ha llegado un acuerdo que reduce las extinciones de trabajo, mejora las indemnizaciones de las personas trabajadoras que pierdan su puesto de trabajo y deja abierta la posibilidad de reincorporación en la empresa.

Los aspectos más destacados del acuerdo son:

-Recolación de 15 personas trabajadoras, con prioridad de las personas con diversidad funcional afectadas en el expediente.

-Creación de una bolsa de empleo y recuperación de empleo futuro, adicional al plan de recolección ofertado por la empresa

-Las personas trabajadoras afectadas por el despido colectivo percibirán una indemnización igual a la que les corresponde en el caso de despido improcedente de acuerdo con la normativa actualmente vigente.

El acuerdo fue ratificado de forma unánime en una asamblea con personas trabajadoras y fue firmado por CCOO y UGT.

La sección sindical de CCOO valora de forma positiva el acuerdo y la participación de las personas afectadas tanto en las movilizaciones como en la decisión final