CCOO s´ha concentrat davant les ITV de Catalunya per exigir a la patronal que desbloquegi les negociacions del conveni sectorial


La primera acció va ser el Dilluns 17 d'octubre, concentració a les 10.30 hores davant el centre de treball c/ Motors, 136 d’Applus Barcelona.

- - - - - - - -

CCOO se ha concentrado ante las ITV de Catalunya para exigir a la patronal que desbloquee las negociaciones del convenio sectorial

La primera acción fue el lunes 17 de octubre, concentración a las 10.30 horas frente al centro de trabajo c/ Motors, 136 de Applus Barcelona.


CCOO, Ugt i SRT prenen accions i mesures de pressió per aconseguir que la patronal canviï d‘actitud, deixi de bloquejar i es pugui avançar en la negociació del conveni col·lectiu.

Per CCOO i pels altres sindicats presents a la mesa del conveni,  és imprescindible que la patronal primer compleixi amb el compromís d’abordar una proposta salarial que permeti avançar amb la negociació d’altres temes tan importants com són la jornada, la conciliació de la vida laboral i familiar o tractar sobre els grups professionals.

El personal que presta servei a les Inspeccions Tècniques de Vehicles té un indiscutible interès públic ja que ha de garantir la seguretat industrial i la circulatòria del parc mòbil, que sovint suporten càrregues de treball excessives que compliquen el treball per torns i unes condicions de treball que són molt millorables.

De moment, ja s'ha convocat una concentració a les portes d‘Applus centre de treball c/Motors, 136 de Barcelona, el dilluns, 17 d'octubre a les 10.30 hores.

 - - - - - - -

CCOO se ha concentrado ante las ITV de Catalunya para exigir a la patronal que desbloquee las negociaciones del convenio sectorial

La primera acción fue el lunes 17 de octubre, concentración a las 10.30 horas frente al centro de trabajo c/ Motors, 136 de Applus Barcelona.

CCOO, Ugt y SRT toman acciones y medidas de presión para conseguir que la patronal cambie de actitud, deje de bloquear y se pueda avanzar en la negociación del convenio colectivo.

Para CCOO y por los demás sindicatos presentes en la mesa del convenio, es imprescindible que la patronal primero cumpla con el compromiso de abordar una propuesta salarial que permita avanzar con la negociación de otros temas tan importantes como son la jornada, la conciliación de la vida laboral y familiar o tratar sobre los grupos profesionales.

El personal que presta servicio a las Inspecciones Técnicas de Vehículos tiene un indiscutible interés público ya que debe garantizar la seguridad industrial y la circulatoria del parque móvil, que a menudo soportan excesivas cargas de trabajo que complican el trabajo por turnos y unas condiciones de trabajo que son muy mejorables.

Por el momento, ya se ha convocado una concentración a las puertas de Applus centro de trabajo c/Motors, 136 de Barcelona, el lunes, 17 de octubre a las 10.30 horas.

>> Comunicat conjunt mobilitzacions pel Conveni d’ITV Catalunya

>> CARTELL CONCENTRACIÓ PEL CONVENI D’ITV 17/10/22