Es reprenen les negociacions del conveni de consultoria amb un sector fart de l´immobilisme de l´AE


El proper 22 de setembre ens reunirem de nou amb l'AEC, patronal del sector, per reprendre la negociació del conveni de consultoria.

- - - - - -

Se retoman las negociaciones del convenio de consultoría con un sector harto del inmovilismo de la AEC

El próximo 22 de septiembre nos reunimos de nuevo con la AEC, patronal del sector, para retomar la negociación del convenio de consultoría.


L'escenari actual: Un conveni caducat des del 2019, una patronal inamovible proposant jornades de 12 hores de treball diari, salaris que freguen l'SMI, suprimir el complement d'antiguitat o regular l'horari de servei (canvis de jornada a l'antull del client), entre d'altres, i que ja deixem clar que

NO ACCEPTAREM SOTA CAP CONCEPTE!

A això cal sumar-hi la conjuntura econòmica actual, amb una inflació desbocada, que ha portat en paral·lel el sindicat a exigir una pujada de salaris generalitzada que permeti mantenir el poder adquisitiu de les famílies.

Que demanarem nosaltres:

  • Una classificació professional ben acotada i definida, en la qual estigui ben clar a quina categoria pertany cada treballador.
  • Unes taules salarials d’acord amb la formació de les seves plantilles i a la responsabilitat de les seves funcions, que tinguin en compte la inflació actual.
  • Un augment del plus de quilometratge per ajustar-lo al cost del combustible.
  • Una reducció de les 1.800 hores de treball anual.

En definitiva, un conveni que reflecteixi la realitat del sector.

Per descomptat podem assegurar que, de no veure un tarannà renovat i negociador per part de l'AEC, s'acosta una tardor calenta i amb mobilitzacions immediates.

AQUESTA VEGADA ENS HAURAN D’ESCOLTAR!

Recorda que pots continuar contribuint a reclamar que retirin la seva proposta signant aquesta petició en "Change.org" https://bit.ly/NOPrecaryTIC, t'hi apuntes?

I no oblidis donar màxima difusió en xarxes socials #ConvenioTICdigno #NoPrecaryTIC

CCOO ÉS EL TEU SINDICAT ARA MÉS QUE MAIAFÍLIA'T!

- - - - --

Se retoman las negociaciones del convenio de consultoría con un sector harto del inmovilismo de la AEC

El próximo 22 de septiembre nos reunimos de nuevo con la AEC, patronal del sector, para retomar la negociación del convenio de consultoría.

El escenario actual: Un convenio caducado desde 2019, una patronal inamovible proponiendo jornadas de 12 horas de trabajo diario, salarios que rozan el SMI, suprimir el complemento de antigüedad o regular el horario de servicio (cambios de jornada al antojo del cliente), entre otros, y que ya dejamos claro que

¡NO LO ACEPTAREMOS BAJO NINGÚN CONCEPTO!

A esto hay que sumarle la coyuntura económica actual, con una inflación desbocada, que ha llevado en paralelo al sindicato a exigir una subida de salarios generalizada que permita mantener el poder adquisitivo de las familias.

Que pediremos nosotros:

  • Una clasificación profesional bien acotada y definida, en la que esté bien claro a qué categoría pertenece cada trabajador.
  • Unas tablas salariales acordes a la formación de sus plantillas y a la responsabilidad de sus funciones, que tengan en cuenta la inflación actual.
  • Un aumento del plus de kilometraje para ajustarlo al coste del combustible.
  • Una reducción de las 1800 horas de trabajo anual.

En definitiva, un convenio que refleje la realidad del sector.

Desde luego podemos asegurar que, de no ver un talante renovado y negociador por parte de la AEC, se avecina un otoño caliente y con movilizaciones inmediatas.

ESTA VEZ NOS VAN A ESCUCHAR

Recuerda que puedes continuar contribuyendo a que retiren su propuesta firmando esta petición en "Change.org" https://bit.ly/NOPrecaryTIC, ¿te apuntas?

Y no olvides dar máxima difusión en redes sociales #ConvenioTICdigno #NoPrecaryTIC

CCOO ES TU SINDICATO AHORA MÁS QUE NUNCA. ¡AFÍLIATE!