Novena reunió CONVENI COL·LECTIU ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS Y DE CRÉDITO 2022

IRRESPONSABILITAT I MANCA DE RECONEIXEMENT A LES SEVES PLANTILLES


INCREMENT MÍNIM I UN DIA MÉS DE VACANCES

- - - - - - -

Novena reunión CONVENIO COLECTIVO ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS Y DE CRÉDITO 2022

IRRESPONSABILIDAD Y FALTA DE RECONOCIMIENTO A SUS PLANTILLAS

INCREMENTO MÍNIMO Y UN DÍA MÁS DE VACACIONES


El dia 27 de juliol hem celebrat la darrera reunió abans de les vacances. Esperàvem una resposta per part de les patronals a les nostres noves propostes i ens havíem creat expectatives que alguna seria acceptada perquè el temps que ha transcorregut entre les dues reunions ha estat molt breu, a proposta seva!

Però una vegada més, NO HA ESTAT AIXÍ, és el més semblant a una presa de pèl oa viure de forma constant el dia de la Marmota amb un NO sistemàtic a tot.

NOMÉS UN MÍNIM INCREMENT I UN DIA MÉS DE VACANCES

És INTOLERABLE que, després de 7 mesos de videoconferències, la patronal ens plantegi una proposta final per tancar el conveni amb una pujada salarial del 4% i un dia més de vacances.

Tot i així, hem fet una nova proposta seguint a la nostra línia per avançar un acord i els ha sorprès... Per què?

Des de CCOO i UGT exposem una nova fórmula per la qual, en coherència amb l'esdevenir de la negociació, es podria assolir un acord final on es compensi la pèrdua de poder adquisitiu de les plantilles però aconseguint la inflació subjacent (que la mateixa patronal va referir al inici de la negociació).

NOVA PROPOSTA SINDICAL:

 4% d'increment salarial

1 dia més de vacances

1 pagament únic d'un 1,5% PER A 2022

REBUTXADA:

Ni ho han valorat. Ha estat un NO TAXANT. Un NO amb què eludeixen la seva RESPONSABILITAT. Un NO amb què SUBSTIMEN les dels sindicats d'aquesta taula. UN NO AMB EL QUAL MINUSVALOREN L’ESFORÇ DE LES SEVES PLANTILLES.

Finalment hem sol·licitat una quantitat a compte conveni però la Patronal és INCAPAÇ de governar les seves empreses i deixen a decisió de cadascuna per realitzar una bestreta que intenti compensar la pèrdua de poder adquisitiu.

Al setembre ens tornem a ajuntar i no permetrem que puguin retrocedir aquest 4% que ja han ofert... ARA ET TOCA A TU DECIDIR...

#SalariOConflicte O es mouen en la seva proposta O ENS MOVEM

- - - - - -

Novena reunión CONVENIO COLECTIVO ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS Y DE CRÉDITO 2022

IRRESPONSABIBILIDAD Y FALTA DE RECONOCIMIENTO A SUS PLANTILLAS

El día 27 de julio hemos celebrado la última reunión antes de las vacaciones. Esperábamos una respuesta por parte de las patronales a nuestras nuevas propuestas y nos habíamos creado expectativas de que alguna iba a ser aceptada porque el tiempo que ha transcurrido entre ambas reuniones ha sido muy breve, a propuesta suya!

Pero una vez más, NO HA SIDO ASÍ, es lo más parecido a una tomadura de pelo o a vivir de forma constante en el día de la Marmota con un NO sistemático a todo.

SOLO UN MÍNIMO INCREMENTO Y UN DÍA MÁS DE VACACIONES

Es INTOLERABLE que, después de 7 meses de videoconferencias, la patronal nos plantee una propuesta final para cerrar el convenio con una subida salarial del 4% y un día más de vacaciones.

Aún así, hemos hecho una nueva propuesta siguiendo en nuestra línea para alanzar un acuerdo y les ha sorprendido... ¿Por qué?

Desde CCOO y UGT exponemos una nueva fórmula por la cual, en coherencia con el devenir de la negociación, se podría alcanzar un acuerdo final donde se compense la pérdida de poder adquisitivo de las plantillas pero alcanzando la inflación subyacente (que la misma patronal referenció al inicio de la negociación).

NUEVA PROPUESTA SINDICAL:

 4% de incremento salarial

1 día más de vacaciones

1 pago único de un 1,5% PARA 2022

RECHAZADA:

Ni lo han valorado. Ha sido un NO TAJANTE. Un NO con el que eluden su RESPONSABILIDAD. Un NO con el que SUBESTIMAN las de los sindicatos de esta mesa. UN NO CON EL QUE MINUSVALORAN EL ESFUERZO DE SUS PLANTILLAS.

Por último hemos solicitado una cantidad a cuenta convenio pero la Patronal es INCAPAZ de gobernar a sus empresas y dejan a decisión de cada una de ellas para realizar un anticipo que intente compensar la pérdida de poder adquisitivo.

En septiembre nos volvemos a juntar y no vamos a permitir que puedan retroceder ese 4% que ya han ofrecido...  AHORA TE TOCA A TÍ DECIDIR...

#SalarioOConflicto O se mueven en su propuesta O NOS MOVEMOS