#23jun #CONVENIOTICdigno #ExigimUnConveniJUST

CCOO convoca vaga pel 23 de juny al sector de les consultories TIC per exigir un conveni just

La convocatòria de la vaga parcial, de dues hores per torn, arriba després de la campanya de cibermobilitzacions realitzades aquesta setmana. Aquesta campnya ha difós, al sector i a les empreses clients, la situació del bloqueig de la patronal davant les negociacions del conveni col·lectiu de consultories i per denunciar que la patronal pretén precaritzar encara més les condicions laborals.

- - - - - - -

CCOO convoca huelga para el 23 de junio en el sector de las consultorías TIC para exigir un convenio justo

La convocatoria de la huelga parcial, de dos horas por turno, llega después de la campaña de cibermovilizaciones realizadas esta semana.  Esta campaña ha difundido, en el sector y en las empresas clientes, la situación del bloqueo de la patronal ante las negociaciones del convenio colectivo de consultorías y para denunciar que la patronal pretende precarizar aún más las condiciones laborales.


 


Els motius que porten a la convocatòria de mobilitzacions i la vaga rauen en que, a la negociació del conveni de consultories i de les TIC, que està caducat des del 2020, la patronal en lloc d’atendre les necessitats de les plantilles i del sector, aprofita per plantejar retallades de drets i precaritzar les condicions de treball. Alguns exemples són la pretensió d’allargar la jornada diària fins a 12 hores efectives, els canvis d’horaris unilaterals, l’augment dels sous per sota de l’IPC i el manteniment de categories amb un sou a prop del salari mínim interprofessional.

- - - - - -

CCOO convoca huelga para el 23 de junio en el sector de las consultorías TIC para exigir un convenio justo

La convocatoria de la huelga parcial, de dos horas por turno, llega después de la campaña de cibermovilizaciones realizadas esta semana.  Esta campaña ha difundido, en el sector y en las empresas clientes, la situación del bloqueo de la patronal ante las negociaciones del convenio colectivo de consultorías y para denunciar que la patronal pretende precarizar aún más las condiciones laborales.

Los motivos que llevan a la convocatoria de movilizaciones y la huelga radican en que, en la negociación del convenio de consultorías y de las TIC, que está caducado desde 2020, la patronal en lugar de atender las necesidades de las plantillas y del sector, aprovecha para plantear recortes de derechos y precarizar las condiciones de trabajo.  Algunos ejemplos son la pretensión de alargar la jornada diaria hasta 12 horas efectivas, los cambios de horarios unilaterales, el aumento de los sueldos por debajo del IPC y el mantenimiento de categorías con un sueldo cerca del salario mínimo interprofesional.

CCOO Serveis Catalunya