Rotund èxit en les concentracions dels Serveis de Prevenció


El 17 de juny, UGT i CCOO hem realitzat concentracions a les seus d'algunes de les principals empreses del Sector: Grup Preving, Quirón Prevención (BCN), Taprega, Valora Prevención i Aspy Prevención.

 - - - - - -

Rotundo éxito en las concentraciones de los Servicios de Prevención

El 17 de junio, UGT y CCOO hemos realizado concentraciones en las sedes de algunas de las principales empresas del Sector: Grupo Preving, Quirón Prevención (BCN), Taprega, Valora Prevención y Aspy Prevención.Davant la situació de bloqueig unilateral del procés de negociació del Conveni Col·lectiu Sectorial per part de les patronals ASPREN, ASPA i ANEPA, les plantilles hem sortit al carrer per exigir-los que recapacitin. Ho hem fet cridant més alt, més clar i en més llocs que exigeixen un conveni just i digne per a les plantilles dels Serveis de Prevenció Aliens.

Les persones treballadores dels Serveis de Prevenció Aliens volem reivindicar la importància d'aquest sector i dels qui ho fem possible, un sector clau en el model de prevenció de riscos laborals d'aquest país, que s'ha privatitzat i mercantilitzat en els darrers 15 anys, provocant una forta competència entre empreses en preu i no en qualitat, cosa que deriva en una pitjor prestació del servei i en càrregues de treball insuportables per als més de 20.000 professionals que hem continuat sostenint el model des del nostre compromís personal i professional amb la Salut i la Prevenció de Riscos Laborals del conjunt de persones treballadores, fins i tot en els pitjors moments de la pandèmia.

Una pandèmia que ha permès incrementar de forma exponencial la facturació i els beneficis de les grans empreses del sector, però que no ha servit per impulsar un desbloqueig del marc convencional que doti de la necessària estabilitat i pau social el sector. Per contra, les patronals ASPREN, ASPA i ANEPA segueixen bloquejant la negociació del conveni sectorial, plantejant propostes salarials mínimes a l'actual escenari inflacionista.

Amb aquestes concentracions arrenquem un calendari de mobilitzacions que inclourà actuacions a xarxes socials i altres àmbits i que, de continuar les patronals amb la mateixa postura, requerirà també de la implicació i mobilització de les plantilles.

- - - - - - - - -

Rotundo éxito en las concentraciones de los Servicios de Prevención

El 17 de junio, UGT y CCOO hemos realizado concentraciones en las sedes de algunas de las principales empresas del Sector: Grupo Preving, Quirón Prevención (BCN), Taprega, Valora Prevención y Aspy Prevención.

Ante la situación de bloqueo unilateral del proceso de negociación del Convenio Colectivo Sectorial por parte de las patronales ASPREN, ASPA y ANEPA, las plantillas hemos salido a la calle para exigirles que recapaciten. Lo hemos hecho gritando más alto, más claro y en más lugares que exigen un convenio justo y digno para las plantillas de los Servicios de Prevención Ajenos.

Las personas trabajadoras de los Servicios de Prevención Ajenos queremos reivindicar la importancia de este sector y de quienes lo hacemos posible, un sector clave en el modelo de prevención de riesgos laborales de este país, que se ha privatizado y mercantilizado en los últimos 15 años, provocando una fuerte competencia entre empresas en precio y no en calidad, lo que deriva en una peor prestación del servicio y en cargas de trabajo insoportables para los más de 20.000 profesionales que hemos seguido sosteniendo el modelo desde nuestro compromiso personal y profesional con la Salud y la Prevención de Riesgos Laborales del conjunto de personas trabajadoras, incluso en los peores momentos de la pandemia.

Una pandemia que ha permitido incrementar de forma exponencial la facturación y beneficios de las grandes empresas del sector, pero que no ha servido para impulsar un desbloqueo del marco convencional que dote de la necesaria estabilidad y paz social al sector. Por el contrario, las patronales ASPREN, ASPA y ANEPA siguen bloqueando la negociación del convenio sectorial, planteando propuestas salariales mínimas en el actual escenario inflacionista.

Con estas concentraciones arrancamos un calendario de movilizaciones que incluirá actuaciones en redes sociales y otros ámbitos y que, de continuar las patronales con la misma postura, requerirá también de la implicación y movilización de las plantillas

 

CCOO Servicios