Vaga pel diumenge 15 de maig

CCOO manté la convocatòria de vagues a les llibreries de Casa del Llibre a la província de Barcelona per desbloquejar les negociacions


El comitè de la província de Barcelona de Casa del Llibre de CCOO es veu obligat a mantenir la convocatòria de vagues per la falta de voluntat de l’empresa a negociar millores en les condicions laborals.

- - - - - - - -

CCOO mantiene la convocatoria de huelgas en las librerías de Casa del Llibre en la provincia de Barcelona para desbloquear las negociaciones

El comité de la provincia de Barcelona de Casa del Libro de CCOO se ve obligado a mantener la convocatoria de huelgas por la falta de voluntad de la empresa a negociar mejoras en las condiciones laborales.


El passat 23 d’abril, Sant Jordi, es va retirar la convocatòria de vaga prevista un cop es va acordar amb l’empresa que es continuaria negociant per arribar a acords que aturin la devaluació en les condicions laborals.

Dins les negociacions bloquejades s’inclou l’obertura de diumenges i festius a la ciutat de Barcelona del 15 de maig al 15 de setembre, on l’empresa no vol garantir l’acord laboral aplicable durant el calendari d’obertures (voluntarietat, compensació en descans de qualitat, noves contractacions, etc)

Tot i la bona voluntat que ha mostrat el comitè d’empresa, retirant la vaga de Sant Jordi, fent propostes de millora concretes i assumibles per l’empresa, la direcció de RRHH de Casa Del Llibre es mostra completament tancada a arribar a cap acord per tal que es millorin les condicions laborals.

Les reivindicacions son les següents:

-           increment salarial

-           millores contractuals

-           un acord d’obertura per diumenges i festius

-           nou acord de Sant Jordi

Casa del llibre és una empresa que té un creixement constant i sostingut. La pandèmia iniciada el 2020, lluny d’afectar la seva capacitat econòmica, l’ha millorat, incrementant quota de mercat. L’increment de més venda ha comportat més feina provocant sobrecàrrega de treball però amb els salaris congelats i la mateixa plantilla. Alhora s’han apujat els objectius comercials sent més difícil arribar-hi.

Si l’empresa reitera la negativa d’atendre les demandes laborals, les persones treballadores de la Casa del Llibre mantindran la reivindicació realitzant noves  vagues convocades pels propers 22 i 29 de maig.

- - - - - - -

Huelga para el domingo 15 de mayo.

CCOO mantiene la convocatoria de huelgas en las librerías de Casa del Llibre en la provincia de Barcelona para desbloquear las negociaciones

El comité de la provincia de Barcelona de Casa del Libro de CCOO se ve obligado a mantener la convocatoria de huelgas por la falta de voluntad de la empresa a negociar mejoras en las condiciones laborales.

El pasado 23 de abril, Sant Jordi, se retiró la convocatoria de huelga prevista una vez se acordó con la empresa que se continuaría negociando para llegar a acuerdos que detengan la devaluación en las condiciones laborales.

Dentro de las negociaciones bloqueadas se incluye la apertura de domingos y festivos en la ciudad de Barcelona ??del 15 de mayo al 15 de septiembre, donde la empresa no quiere garantizar el acuerdo laboral aplicable durante el calendario de aperturas (voluntariedad, compensación en descanso de calidad, nuevas contrataciones, etc)

A pesar de la buena voluntad que ha mostrado el comité de empresa, retirando la huelga de Sant Jordi, haciendo propuestas de mejora concretas y asumibles por la empresa, la dirección de RRHH de Casa Del Llibre se muestra completamente cerrada a llegar a ningún acuerdo a fin de que se mejoren las condiciones laborales.

Las reivindicaciones son las siguientes:

- incremento salarial

- mejoras contractuales

- un acuerdo de apertura para domingos y festivos

- nuevo acuerdo de Sant Jordi

Casa del libro es una empresa que tiene un crecimiento constante y sostenido. La pandemia iniciada en 2020, lejos de afectar a su capacidad económica, la ha mejorado, incrementando cuota de mercado. El incremento de mayor venta ha comportado más trabajo provocando sobrecarga de trabajo pero con los salarios congelados y la misma plantilla. A su vez se han subido los objetivos comerciales siendo más difícil llegar a ellos.

Si la empresa reitera la negativa a atender las demandas laborales, las personas trabajadoras de la Casa del Libro mantendrán la reivindicación realizando nuevas huelgas convocadas para los próximos 22 y 29 de mayo.

CCOO Serveis Catalunya

 

Cuida del teu treball. Afilia’t a CCOO Serveis!

https://afiliat.ccoo.cat/