CCOO es concentra per denunciar la direcció dels Hotels Hesperia per incompliment i maltractament a la plantilla

La representació legal de les persones treballadores a l'hotel, composta pels sindicats CCOO i UGT ha convocat una concentració a la porta del mateix, per al proper dijous 24 de febrer d'11 a 13 hores, , Av. Gran Via, 144,, L'Hospitalet de Llobregat, per manifestar el seu malestar a la direcció de DESJUST (Grup hotels Hesperia) i denunciar els continus incompliments i el maltractament a la plantilla.


La plantilla, a través de CCOO, ha interposat denúncies davant de la ITSS i el Tribunal Laboral de Catalunya, en concret:

 

L'empresa modifica els horaris setmanals en quatre o cinc ocasions i no respecta el preavís mínim de cinc dies. A més, no hi ha descansos establerts al personal de manera que una persona que entra a treballar a les 7.00h no pot parar fins a les 14.00h degut a la mala planificació d'horaris de l'empresa.

 

L'empresa utilitza diversos sistemes de fitxat manual per a la mateixa persona treballadora de manera que, se signa un full en entrar i en sortir de treballar de l'hotel, un cop dins se signa una altra hora amb la jornada que té establerta cada persona i finalment una altra full on es pot veure la realització d'hores extra i que comporten l'horari real de les persones treballadores. D'aquesta manera s'estan realitzant hores extra estant l'empresa en situació d'ERTE en comptes de desafectar les persones que hi estan incloses però, al fitxatge “oficial” només consta l'horari al qual està adscrita la persona, encara que hagués entrat abans o sortit després de lhora que li correspon.

 

Incomplint el que estableix l'art. 1.3 RDLey 24/2020: «No es poden fer hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions de l'activitat ni concertar-se noves contractacions, siguin directes o indirectes, durant l'aplicació dels expedients de regulació temporal d'ocupació a què fa referència aquest article.»

 

L'empresa no facilita tota la documentació de les pròrrogues i desafectacions de l'ERTE des d'octubre 2021

 

Tampoc no han establert el calendari de vacances, per la qual cosa ningú no es pot planificar per gaudir uns dies en família, o un viatge, amb una antelació desitjable.

 

A més, a aquesta desastrosa situació s'ha afegit que els responsables de tramitar les reduccions i suspensions d'ocupació davant el SEPE, no ho van realitzar en termini i forma, generant que les persones treballadores ni percebessin la prestació del sistema públic, ni tampoc el salari mensual, s'han fet gestions perquè l'empresa aboni els salaris i han fet pagaments parcials per sota de l'import que han de pagar.

 

Per tot això, la plantilla exigeix ??que la direcció de l'empresa faci un canvi de rumb i reiniciï el diàleg amb la RLT i protegeixi les persones empleades que donen el servei als clients de la cadena hotelera.

CCOO Serveis Catalunya


AGENDA: Mobilitzacions Hesperia Tower, , Av. Gran Via, 144, L’Hospitalet de Llobregat dijous 24 de febrero d’11 a 13 hores