Calendari i plataforma per a la negociació del Conveni de la Restauració Col·lectiva


El 16 de febrer, hem reprès la negociació del Conveni de Restauració Col·lectiva amb la Patronal i la UGT.

- - - - - - - - -

Calendario y plataforma para la negociación del Convenio Restauración Colectiva

El 16 de febrero, hemos retomado la negociación del Convenio de Restauración Colectiva con la Patronal y UGT.


Hem tancat un calendari de reunions per avançar de manera contínua en la negociació, la qual esperem que culmini amb Pujada Salarial i millores socials i laborals.

Des del dia 2 de febrer, ens hem reunit amb la UGT i hem pogut tancar una plataforma de negociació conjunta, amb la qual estem segurs que exercirem moltes més força i pressió en la negociació.

No ens ha estat fàcil posar-nos d'acord. Creiem que hem fet una gran feina. A partir d'avui ens toca defensar-ho davant d'una patronal predisposada a sostreure drets ja consolidats, ja recollits al conveni de Restauració Col·lectiva. No hi ha una posada en valor per part de la patronal per al sector. Som un col·lectiu vital per a l'economia del país. Un sector que dóna menjar a més de 100.000 famílies directament i de les quals depenen moltes treballadores/es indirectament. Així mateix, una peça vital per a la conciliació de les famílies i el benestar de les persones.

Des de CCOO, celebrem la posada en marxa de la Reforma Laboral. Una reforma que toca de ple les nostres treballadores de manera molt positiva donant més estabilitat a l'ocupació, eliminant contractes d'obra i servei, fent protagonista als contractes fixos-discontinus en esdeveniments, centres escolars, cuines centrals, etc.

CCOO aprofitem aquesta sinergia per donar més estabilitat a l'ocupació.

- - - - - - -

Calendario y plataforma para la negociación del Convenio Restauración Colectiva

El 16 de febrero, hemos retomado la negociación del Convenio de Restauración Colectiva con la Patronal y UGT.

Hemos cerrado un calendario de reuniones para avanzar de manera continua en la negociación, la cual esperamos que culmine con Subida Salarial y mejoras sociales y laborales.

Desde el día 2 de febrero, nos hemos reunido con UGT y hemos podido cerrar una plataforma de negociación conjunta, con la que estamos seguros que vamos a ejercer muchas más fuerza y presión en la negociación.

No ha sido fácil ponernos de acuerdo. Creemos que hemos realizado un gran trabajo. A partir de hoy nos toca defenderlo delante de una patronal predispuesta a sustraer derechos ya consolidados, ya recogidos en el convenio de Restauración Colectiva. No hay una puesta en valor por parte de la patronal para el sector. Somos un colectivo vital para la economía de este país. Un sector que da de comer a más de 100.000 familias directamente y de las que dependen muchas trabajadoras/es indirectamente. Así como, una pieza vital para la conciliación de las familias y el bienestar de las personas.

Desde CCOO, celebramos la puesta en marcha de la Reforma Laboral. Una reforma que toca de lleno a nuestras trabajadoras/es de manera muy positiva dando más estabilidad al empleo, eliminando contratos de obra y servicio, haciendo protagonista a los contratos Fijos-Discontinuos en eventos, centros escolares, cocinas centrales, etc…

CCOO vamos aprovechar esta sinergia para dar más estabilidad al empleo.

Cuida del teu treball. Afilia’t a CCOO Serveis!

https://afiliat.ccoo.cat/