CCOO Serveis Catalunya exigeix combatre la precarietat a l´Hostaleria, amb l´impuls de la reforma laboral


L'Informe sectorial “Prou de Precarietat a Hostaleria”, presentat el 27 de gener passat en roda de premsa, posa de manifest les condicions de precarietat que caracteritzen l'ocupació en hostaleria, activitat fonamental del sector turístic. Tot i que els ERTOs Covid hagin evitat en gran mesura una destrucció estructural de l'ocupació en aquest sector d'activitat després de l'inici de la crisi sanitària el 2020, el camí de recuperació econòmica iniciat l'any 2021, amb dades de conjuntura turística segon semestre de l'any que reflecteixen ja alguns indicadors en els nivells previs a la pandèmia, la recuperació de l'ocupació a l'hostaleria està marcada per salaris baixos i elevades taxes de temporalitat i ocupació a temps parcial, condicions de precarietat que s'agreugen encara més en el treball de les dones.


El segon semestre de l'any 2021, un cop iniciat el camí de recuperació de l'activitat turística, es tanca a Catalunya amb una xifra total de 7.071.702 viatgers, que suposa el 68,5 % (77,4 % a nivell nacional) de els registrats abans de la pandèmia (11.248.661 viatgers); amb una xifra de 4.124.852 turistes nacionals que ja superen els nivells de llavors (106,5 %; 3.873.726 turistes nacionals el 2sem2019). I encara que la xifra de viatgers estrangers, 3.576.852, encara està en el 48,5 % dels registrats el segon semestre del 2019 (7.374.934), aquest indicador mostra també una important recuperació, amb una taxa de creixement del 314 ,1% el darrer any. En termes de rendibilitat hotelera, el valor mitjà de la tarifa mitjana diària (ADR) se situa en 90,84 euros, fet que suposa el 90,1% respecte al del segon semestre del 2019 (100,78 euros). L'ingrés per habitació (RevPAr) registra un increment del 110,8 % el darrer any i arriba als 48,80 euros, que representen un 68,7 % sobre el valor previ a la pandèmia (71,06 euros valor mitjà 2set2019) .

Respecte a l'ocupació, segons les dades d'ocupació de l'EPA (Font. INE. EPA 4tr21. Dades nacionals) , el quart trimestre del 2021 constata un augment del 17 % a l'hostaleria, fet que suposa 218.300 llocs de treball més que els que hi havia a el 4tr2020 al conjunt del país, fins a assolir al tancament de 2021 la xifra de 1.516.200 persones ocupades. Però encara són 176.700 llocs de treball menys que el 4tr2019 (53,100 menys en allotjament i 123.600 menys en restauració).

Del total de persones ocupades al sector, 330.800 persones (22 % del total) treballen en activitats d'allotjament i 1.185.400 (78 % del total) a la restauració; és a dir, 74.600 llocs de treball s'han recuperat al subsector de l'allotjament (+29 % el 2021) i 143.700 al de la restauració (+14 %).

La recuperació de l'ocupació ha estat més intensa per a les dones, amb un augment de l'ocupació femenina al sector del +22 % el 2021, perquè també van ser elles les que més van patir les conseqüències de la crisi sanitària en termes de pèrdua d'ocupació en 2020. Però tornen a ser les més perjudicades novament, en empitjorar les condicions del treball que recuperen ara.

Així, al sector d'hostaleria a Catalunya estan ocupades 276.137 persones, de les quals 214.566 són personal assalariat al sector privat, fet que suposa haver recuperat ja els nivells d'ocupació prepandèmia, amb 257 persones ocupades més, però no en termes d'ocupació assalariat, amb -8.250 persones assalariades al sector privat que al 3tr2019.

El 39 % de la contractació és temporal i el 22 % del personal treballa a temps parcial, davant de taxes mitjanes del 25 % i 16% respectivament per al conjunt de l'activitat econòmica del país, i del 39 % i 29 % respectivament del sector . L'ocupació femenina al sector representa el 52 % del total. Doncs bé, entre les treballadores del sector, la taxa de temporalitat és del 44 % i la feina a temps parcial arriba a suposar el 25 % del total (Font. INE. EPA 3tr21).

En termes d'afiliació a la Seguretat Social, hi ha 24.108 afiliacions més al desembre de 2021 que un any abans (+14,5 %), i es computa un total de 190.429 afiliacions en el règim general en hostaleria, encara que aquí es constata un descens de 13.868 afiliacions respecte a la xifra de 204.297 afiliacions de desembre del 2019.

D'altra banda, les actuacions dutes a terme després dels processos d'inspecció derivats del Pla Director per a una ocupació digne 2018-2020 implementada pel Govern, han suposat al sector d'hostaleria a Catalunya un total de 3.530 intervencions per incrementar la jornada de treball , fet que suposa un 59,4 % del total dut a terme en el conjunt d'activitats econòmiques a la regió. 1.514 intervencions més van resultar en transformacions de contractació temporal en indefinida. Aquestes xifres tornen a reiterar la precarietat de l'ocupació al sector.

Enfront de la precarietat al sector, CCOO marca 10 eixos d'actuació, que passen per desenvolupar i reforçar l'estructura de negociació col·lectiva -incloent-hi la possible evolució des de marcs provincials a autonòmics-; dignificar els salaris; reduir els nivells de temporalitat i parcialitat a través de plans per la qualitat de l’ocupació i regulant el contracte fix discontinu; limitar externalitzacions d’activitats troncals i garantir l’aplicació del conveni; incloure els “riders”; apostar per la Salut laboral, la Igualtat i la Formació; i impulsar els projectes “Targeta professional” i “Hotels Justos”.

Per això, CCOO emplaça les patronals a impulsar el desenvolupament sectorial de la reforma laboral a través de l'Acord Laboral Estatal d'Hostaleria (ALEH) i els convenis col·lectius sectorials, en molts casos en situació de negociació o bloqueig. Dels 3 convenis col·lectius que a Catalunya donen cobertura a 181.765 persones treballadores del sector, el de Càmpings va vèncer el 2019 (1.765 persones), l'Interprovincial ha vençut el 31/12/2021 (130.000 persones) i el de Lleida està en període de vigència (50.000 persones).