CCOO Serveis estén la campanya que exigeix un treball digne i estable, un consum responsable i un servei de qualitat


A Barcelona, Cornellà, Lleida, Girona, L'Hospitalet, Mataró...

CCOO Serveis extiende su campaña que exige un trabajo digno y estable, un consumo responsable y un servicio de calidad


Dilluns 20 de desembre: acció a Lleida de conscienciació per respectar els horaris de compra i lluitar contra l’excessiva obertura en diumenges i festius

CCOO de Serveis de Lleida farà una acció de conscienciació a la clientela de les botigues del centre comercial de la ciutat per demanar-li que agafi uns hàbits de compra i consum responsable davant la gran quantitat de dies festius en què les botigues restaran obertes, que aquest mes de desembre va inaugurar el Black Friday i continua amb la majoria de diumenges i festius amb les botigues obertes.

L’acció es farà el dilluns al matí, de dos quarts d’11 a la 1, i s’iniciarà al davant de la botiga Stradivarius de la plaça de Sant Joan de Lleida.

CCOO de Lleida vol conscienciar els compradors i compradores perquè els seus hàbits de compra permetin la conciliació de la vida laboral i familiar de les persones treballadores del comerç, es tractaria de comprar dins de l’horari comercial i de sortir dels establiments abans de l’hora de tancament, cosa que facilitaria que les persones treballadores poguessin acabar la jornada laboral a l’hora establerta, com a dret irrenunciable, i no haver d’allargar l’horari.

- - - - -

Acción en Lleida de concienciación para respetar los horarios de compra y luchar contra la excesiva apertura en domingos y festivos

CCOO de Serveis de Lleida hará una acción de concienciación a la clientela de las tiendas del centro comercial de la ciudad para pedirle que coja unos hábitos de compra y consumo responsable ante la gran cantidad de días festivos en los que las tiendas permanecerán abiertas, que este mes de diciembre inauguró el Black Friday y sigue con la mayoría de domingos y festivos con las tiendas abiertas.

La acción se hará el lunes por la mañana, de las 11.30 a la 1, y se iniciará en frente de la tienda Stradivarius de la plaza de Sant Joan de Lleida.

CCOO de Lleida quiere concienciar a los compradores y compradoras para que sus hábitos de compra permitan la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras del comercio, se trataría de comprar dentro del horario comercial y de salir de los establecimientos antes del hora de cierre, lo que facilitaría que las personas trabajadoras pudieran terminar la jornada laboral a la hora establecida, como derecho irrenunciable, y no tener que alargar el horario.

CCOO Serveis Catalunya