Signat el conveni col·lectiu d´hostaleria de Lleida


Firmado el convenio colectivo de hostelería de Lleida


Avui CCOO y UGT, per la part social, i la Federació d’Empreses d’Hostelería de Lleida, per la part empresarial, hem signat el nou conveni col·lectiu per un període de dos anys (de l’1 de juliol de 2021 al 30 de juny de 2023.

Les principals novetats son les següents:

  • Incorporació d’un nou text que regula els plans d’igualtat i la promooció de la igualtat.
  • Nova redacció de l’article 33 (llicències) sobre les parelles estables, per al seu reconeixement ple als efectes de poder gaudir de les llicències retribuïdes.
  • Increment salarial de l’1,5% per cada any de vigència sobre tos els conceptes retributius regulats al conveni.

El nou conveni amplia drets i aconseguim que les persones treballadores del sector tornin a tenir increment salarial després d’un any de congelació salarial degut a la forta crisi que ha patit el sector com a consequència de la pandemia provocada per la Covid -19

- - - - - -

Firmado el convenio colectivo de hostelería de Lleida

Hoy CCOO y UGT, por la parte social, y la Federación de Empresas de Hostelería de Lleida, por la parte empresarial, hemos firmado el nuevo convenio colectivo por un período de dos años (del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2023.

Las principales novedades son las siguientes:

- Incorporación de un nuevo texto que regula los planes de igualdad y la promoción de la igualdad.

- Nueva redacción del artículo 33 (licencias) sobre las parejas estables, para su pleno reconocimiento a efectos de poder disfrutar de las licencias retribuidas.

- Incremento salarial del 1,5% por cada año de vigencia sobre todos los conceptos retributivos regulados en el convenio.

El nuevo convenio amplía derechos y conseguimos que las personas trabajadoras del sector vuelvan a tener incremento salarial después de un año de congelación salarial debido a la fuerte crisis que ha sufrido el sector como consecuencia de la pandemia provocada por la Covid -19

CCOO Serveis Catalunya