OFICINES I DESPATXOS

El 9 de novembre va començar la negociació d´un ERO (Expedient de Regulació d´Ocupació) a LSC


De les 330 persones que conformen la plantilla, n'hi ha 54 d'acomiadades que l'empresa justifica en motius organitzatius, tècnics i productius. En essència, l'expedient finalitzarà amb la desaparició del departament de pagaments a proveïdors, servei que es farà des de les oficines de la companyia a Manila.

----

De las 330 personas que conforman la plantilla, hay 54 afectadas por este despido que la empresa justifica en motivos organizativos, técnicos y productivos. En esencia, el expediente finalizará con la desaparición del departamento de pagos a proveedores, servicio que se realizará desde las oficinas de la compañía en Manila.

 


El Comitè d'empresa no creu que aquest canvi suposi una millora en aquest servei. Hem comprovat que empreses que han fet aquest tipus d'operacions han tornat a portar aquests serveis a Barcelona. Però això no soluciona el perjudici a la plantilla que ara es veurà afectada.

Per això el comitè CCOO, davant de la decisió de l'empresa, exigirà:

• La major quantitat possible de recol·locacions a la pròpia empresa.

• Una millora indemnitzatòria justa, ja que l'empresa és la que pel seu interès posa aquests companys i companys en una situació molt difícil.

Seguirem informant

- - - - -

LSC Barcelona Reporting (IWG / Regus)

Barcelona, 22 de noviembre de 2021

El 9 de noviembre dio inicio la negociación de un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) en LSC.

De las 330 personas que conforman la plantilla, hay 54 afectadas por este despido que la empresa justifica en motivos organizativos, técnicos y productivos. En esencia, el expediente finalizará con la desaparición del departamento de pagos a proveedores, servicio que se realizará desde las oficinas de la compañía en Manila.

El Comité de empresa no cree que este cambio suponga una mejora en dicho servicio. Hemos venido comprobando que empresas que han hecho este tipo de operaciones, han vuelto a traer esos servicios a Barcelona. Pero eso no soluciona el perjuicio a la plantilla que se verá afectada ahora.

Por eso el comité  CCOO, frente a la decisión de la empresa,  va a exigir:

  • L a mayor cantidad posible de recolocaciones en la propia empresa.
  • Una mejora indemnizatoria justa, ya que la empresa es la que por su  interés pone a estos compañeras y compañeros en una situación muy difícil.
  • Seguiremos informando

Cuida del teu treball. Afilia’t a CCOO Serveis!

https://afiliat.ccoo.cat/