Calendari laboral per a l´any 2022 a CatalunyaFestes laborals a Catalunya durant l'any 2022 les següents:

1 de gener (Cap d'any)

6 de gener (Reis)

15 d'abril (Divendres Sant)

18 d'abril (dilluns de Pasqua Florida)

6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada)

24 de juny (Sant Joan)

15 d'agost (l'Assumpció)

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)

1 de novembre (Tots Sants)

6 de desembre (Dia de la Constitució)

8 de desembre (La Immaculada)

26 de desembre (Sant Esteve)

b) Al territori d'Aran, d'acord amb el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny (Festa d'Aran).

 

>> Calendari de les 12 Festes laborals 2022 per Catalunya (DOGC  Núm. 8446 - 30.6.2021) amb les dues festes locals de les 14 localitats amb més població de Catalunya

 

>> Calendari dels establiments comercials en diumenge i dies festius per 2022 i 2023

ORDRE EMC/117/2021, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2022 i 2023.

Any 2022  -  2 i 9 de gener  -  6 i 26 de juny  -  15 d'agost  -  6, 8 i 18 de desembre