RECONEIXEMENT DE DRETS - reclamació de complement per les pensions amb accés posterior al 01-01-2016


RECONEGUTS PER EUROPA ELS DRETS A COBRAR A ESPANYA PENSIONS SUPERIORS TANT PER MATERNITAT COM PER PATERNITAT


El Tribunal Superior de Justícia de les Comunitats Europees ha resolt en sentència ferma, en virtut del principi d'igualtat de tracte entre homes i dones, interpretar que des del 2 de gener de 2016, com es va establir en l'article 60 de la Llei general de la Seguretat Social, tant les dones com els homes amb fills tenen dret a:

a partir de 2 naixements un increment del 5 % en la seva pensió, tres fills 10 % i 4 fills 15 %.

Fins a la sentència la Seguretat Social Espanyola només li reconeixia el dret a les dones, denegant-lo als homes.

La sentència europea dóna l'oportunitat de que els homes progenitors o adoptants (parelles homosexuals masculines, famílies monoparentals per decisió o mort) en les mateixes circumstàncies que les dones beneficiàries, puguin reclamar davant la Seguretat Social el reconeixement d'aquest complement a les pensions de jubilació, viduïtat i incapacitat permanent i l'abonament dels endarreriments de la data de concessió de la jubilació.

És requisit necessari que el fet causant (accés a la pensió) s'ha d'haver produït a partir de l'1 de gener del 2016.

Es tracta, perquè us pagui la Seguretat Social, d'iniciar un procediment llarg, gratuït per als afiliats i afiliades a CCOO, i que, possiblement, meritarà endarreriments de la quantitat augmentada en la pensió que es cobra des del principi del cobrament de la mateixa fins la data de reconeixement de l'augment.

El Ministeri, a qui Europa estreny perquè compleixi la Sentència, en qualsevol moment pot canviar la llei, i és millor tenir presentada la sol·licitud abans, perquè no sabem quin canvi pensen fer i les conseqüències que pugui tenir.

Per als qui vulguin iniciar aquest procés hem desenvolupat un model de sol·licitud que s’hauria, donada la situació de pandèmia sanitària, de presentar a les oficines de correus i remetre-ho a la Seguretat Social per "correu administratiu" (2 còpies i sobre). Tant el model com la cita prèvia de comprovació de documentació personalitzada a efectuar personalment al sindicat, cal demanar-la al correu electrònic (reclamatucincoporcientoya@gmail.com)

Després de les consultes rebudes de l’afiliació hem decidit remetre aquesta informació a tot el col·lectiu de la nostra Federació per a la seva informació i conseqüent decisió sobre si tenint dret, a exercir-ho o no.

En la mateixa línia que a l'abril del 2019 vam iniciar el procés de la reclamació per cotitzacions a les mutualitats Laboral anteriors 01/01/1979 i que està en part solucionat amb la resolució del TEAC de data 01/07/2020 per a les cotitzacions anteriors a l'01/01/1967 i esperant els recursos posteriors per a la seva millora.

Durant les properes setmanes hem habilitat els 4 dijous (primer el 28 de gener) per a consultes, de 9,30 a 13,30 hores sempre amb cita prèvia, a través del correu indicat on se us facilitarà l'imprès en Word, així com la documentació necessària que un cop repassada per assessors sindicals, s'ha de trametre directament per vosaltres a la Seguretat Social a través de correus. Farem un seguiment individualitzat de les respostes des del propi Sindicat.

gener 2021