Conveni Tèxtil Barcelona (2019-2021)CCOO signa el conveni col·lectiu del comerç del tèxtil de Barcelona que avança en drets i condicions laborals

El 23 de setembre CCOO hem signat el conveni col·lectiu de treball per al sector del comerç del tèxtil de Barcelona per als anys 2019-2021. CCOO valorem de manera molt positiva l'acord ja que avancem en drets socials, en mecanismes d'intervenció sindical i complim amb els objectius fixats, en matèria salarial, pactats en l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva.

 

CCOO firma el convenio colectivo del comercio del textil de Barcelona que avanza en derechos y condiciones laborales

El 23 de septiembre CCOO hemos firmado el convenio colectivo de trabajo para el sector del comercio del textil de Barcelona. CCOO valoramos de manera muy positiva el acuerdo ya que avanzamos en derechos sociales, en mecanismos de intervención sindical y cumplimos con los objetivos fijados, en materia salarial, pactados en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.

 

CCOO Serveis Catalunya