CCOO fa arribar les reflexions i propostes al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme en relació a la fallida de Thomas Cook


COOO va exposar en la reunió del Consell Español de Turisme d'ahir 7 d'octubre, les seves reflexions i propostes en relació a la fallida de Thomas Cook el passat 23 de setembre.pdf
print
pmail

CCOO considera necessari mantenir una actitud de prudència, sense alarmismes estèrils, però exigint rigor en les valoracions i propostes, que en primer terme ajudin a pal·liar la situació, i a mitjà i llarg termini millorar la sostenibilitat integral dels models turístics.

Per això, plantegem a totes les administracions competents, així com als empresaris i a la resta d'agents socials, un treball conjunt que permeti aconseguir mesures consensuades amb l'objectiu que l’impacta d'aquesta fallida empresarial sobre les xifres d'ocupació i la resta d'indicadors de l'activitat turística, es redueixi al màxim.

En aquest sentit hem fugit de dramatismes i de plantejaments catastrofistes que només s'orienten a satisfer interessos de part.

>> Desenvolupem els següents punt en la Nota adjunta:

Repatriación

Trabajo conjunto con las Comunidades Autónomas y Gobierno de España

Propuestas de CCOO

Modelo Turístico

 

Document:

>> REFLEXIONES Y PROPUESTAS DE CCOO ANTE LA QUIEBRA DE THOMAS COOK

• CONSIDERACIONES GENERALES

• EL PLAN DE CHOQUE ANUNCIADO POR EL GOBIERNO

• PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DE CCOO

• CONCLUSIONES

 

CCOO Servicios

 

Imagen Pixabay