CCOO signa el Pla d´Igualtat al Hotel W Barcelona


La Federació de Serveis de CCOO de Catalunya ha impulsat, acordat i signat el Pla d’Igualtat de l’Hotel W (Vela) Barcelona com a eina útil per garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes. CCOO valora molt positivament aquest Pla d’Igualtat junt als protocols signats el passat juliol d’atenció de les persones treballadores víctimes de violència de gènere i el de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe com a eines per la defensa dels drets de les dones.pdf
print
pmail

Desprès de diverses reunions de la comissió negociadora, el 10 de setembre CCOO signa el Pla d’Igualtat a l’Hotel W BARCELONA. Durant les negociacions, s’ha assegurat d’incorporar mesures que apliquin la perspectiva de gènere a totes les àrees i àmbits de l’empresa i que garanteixin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en relació a les condicions laborals a l’empresa.

El pla incorpora mesures tals com la creació d’un registre que reculli el nivell acadèmic de la plantilla per tal d’impulsar la trajectòria professional de les persones detectant les necessitats de formació de la plantilla i tenint en compte aquelles persones que decideixin iniciar una carrera professional a l’empresa i així ho comuniquin; també accions per reduir la contractació a temps parcial i la discontinuïtat que és on es troben, majoritàriament, les dones.

L’empresa es compromet a realitzar una valoració dels llocs de treball amb perspectiva de gènere que tindrà impacte positiu sobre les retribucions garantint que no hi hagi salaris en funció del sexe y a elaborar un procediment de promoció objectiu vinculat a l’avaluació de l’acompliment que garanteixi la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes.

Es recullen també mesures destinades a la formació, tant per les persones que participen en la selecció i la contractació, com per les que gestionen equips i per la plantilla, tant en igualtat d’oportunitats com en assetjament sexual i per raó de sexe.

Hi ha també mesures que milloren la conciliació i fomenten la corresponsabilitat i una sèrie de mesures destinades al control i d’altres a l’estudi de noves situacions per poder implementar mesures que millorin les condicions laborals de la plantilla.

CCOO Serveis Catalunya