CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE NEGOCIACIÓ DEL CONVENI D'OFICINES I DESPATXOS DE CATALUNYA

Comunicat 1.- Conveni OODD - 2019...

CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE NEGOCIACIÓ DEL CONVENI D'OFICINES I DESPATXOS DE CATALUNYA


El 20 de desembre de 2018 s'ha constituït la Mesa de Negociació per a la renovació del Conveni Col·lectiu d'Oficines i Despatxos de Catalunya, en la qual participen Foment i PIMEC, en la part patronal, i UGT  i nosaltres, la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya, en la part social.

-----

El 20 de diciembre de 2018 se ha constituido la Mesa de Negociación para la renovación del Convenio Colec-tivo de Oficinas y Despachos de Cataluña, en la que participan Fomento y PIMEC, en la parte patronal, y UGT  y nosotros, la Federación de Servicios de CCOO de Catalunya, en la parte social.pdf
print
pmail

A partir de la plataforma que vàrem construir el passat 4 de desembre en assemblea amb la participació de les seccions sindicals, afiliació i delegats i delegades, esperem poder millorar les nostres condicions de treball. A la plataforma reivindicativa hem inclòs les recomanacions de l'Acord Interprofessional de Catalunya (AIC 2018-20), i les de l'Acord per l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC 2018-20), d'àmbit estatal.

El nostre conveni és un dels principals de Catalunya, ja que dóna cobertura a prop de 250.000 treballadors i sobretot treballadores - que, dit sigui de pas, són prop d'un 70% de les plantilles-, en 50,000 empreses. Per això és molt important que es difongui el seu coneixement i s'informi adequadament a totes les persones a les quals se'ls està aplicant.

Membres de CCOO a la taula negociadoraEl procés de negociació és una incògnita, ja que encara no hem entrat a discutir els temes principals - especialment les propostes de la Comissió de Classificació professional de la Paritària. Al llarg dels propers mesos us anirem informant de com avança i de les oportunitats d'engegar la nostra capacitat d'acció sindical.

- - - - - -

A partir de la plataforma que construimos el pasado 4 de diciembre en asamblea con la participación de las secciones sindicales, afiliación, y delegados y delegadas, esperamos poder mejorar nuestras condiciones de trabajo. En la plataforma reivindicativa hemos incluido las recomendaciones del Acord Interprofessional de Catalunya (AIC 2018-20), y las del Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC 2018-20), de ámbito estatal.

Nuestro convenio es uno de los principales de Catalunya, ya que da cobertura a cerca de 250.000 trabajadores y sobre todo trabajadoras ? que, dicho sea de paso, son cerca de un 70% de las plantillas-, en 50,000 empresas. Por eso es muy importante que se difunda su conocimiento y se informe adecuadamente a todas las personas a las que se les está aplicando.

El proceso de negociación es una incógnita, ya que aún no hemos entrado a discutir los temas principales ? especialmente las propuestas de la Comisión de Clasificación profesional de la Paritaria. A lo largo de los próximos meses os iremos informando de cómo avanza y de las oportunidades de poner en marcha nuestra capacidad de acción sindical.

CCOO Serveis Catalunya