SECTOR FINANCER

SENTÈNCIA PLUS CONVENI VARIABLE


Pel que fa a la sentència de l'Audiència Nacional, de 12 de juny, que estima parcialment la demanda i en la que es declara "...el dret dels treballadors afectats al fet que li sigui abonada la part variable consolidada i generada, entre l'1 de gener al 12 d'agost de 2016..." del Plus Conveni, CCOO volem manifestar:


La sentència no diu que no es pugui acordar, mitjançant la negociació col·lectiva, la suspensió temporal del pagament d'una part del plus sinó que, en aquest cas, això no podria fer-se amb efectes retroactius des d'1-1-2016 i únicament pot fer-se a partir del moment en què el Conveni aconsegueix eficàcia general, és a dir, el dia de la seva publicació en el BOE.

La sentència no és encara ferma i CaixaBank ja ha anunciat que la recorrerà davant el Tribunal Suprem, que és qui tindrà l'última paraula. CCOO no anem a recórrer-la i si, finalment, el Tribunal Suprem la ratifiqués en aquests mateixos termes, instaríem a la patronal sectorial (CECA) a la seva aplicació de manera generalitzada a les plantilles del sector.

Mentre uns altres sempre es posen de "costat", CCOO treballem en la regulació de drets, i que hi hagi Conveni és estratègic. Que la sentència qüestioni com s'ha aplicat una part molt concreta del mateix, no entela el valor dels continguts d?un Conveni (salarials, reducció de temps de treball, etcètera) que ens està permetent sortejar els aspectes més lesius de la reforma laboral i transitar aquest període amb més protecció per a les plantilles.

REGISTRE DE LA JORNADA: PROPOSICIÓ DE LLEI

Pel que fa a un altre tema de gran interès, després de la sentència de l'Audiència Nacional que eximia a les empreses de l'obligació d'instal·lar un sistema de registre diari de jornada, CCOO comencem a valorar l'alternativa d'instar la presentació d'una proposició de llei per modificar l'Estatut dels Treballadors per fer obligatori aquest registre.

Ens congratulem que el PSOE hagi anunciat la presentació d'aquesta proposició de llei i esperem que obtingui els suports suficients perquè tiri endavant i poder disposar així de més instruments per combatre la xacra de les prolongacions de jornada.

CCOO Servicios Sector Financiero