Calendari Laboral per a l'any 2018 a Catalunya


Calendari de Festes laborals 2018: DOGC  Núm. 7381 - 31.5.2017
Calendari de Festes Locals 2018:  DOGC Núm.7519 - 19.12.2017
Calendario Fiestas laborales 2018 todas las ccaa: BOE Núm. 245 - 11.10.2017
Ordre obertura de diumenges i festius en el comerç 2018-2019


pdf
print
pmail

Són festes laborals a Catalunya durant l'any 2018 les següents:

1 de gener (Cap d'Any).

6 de gener (Reis).

30 de març (Divendres Sant).

2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).

1 de maig (Festa del Treball).

15 d'agost (l'Assumpció).

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).

1 de novembre (Tots Sants).

6 de desembre (Dia de la Constitució).

8 de desembre (la Immaculada).

25 de desembre (Nadal)

26 de desembre (Sant Esteve).

De les tretze festes esmentades a l'apartat a) n'hi ha una, a triar entre el 2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.

Al territori d'Aran, vist que el dia 17 de juny (Festa d'Aran) l'any 2018 coincideix en diumenge, no cal  aplicar el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents i, per tant, com a la resta de Catalunya, serà festa el dia 26 de desembre (Sant Esteve).

>> Calendari de festes locals 2018 Catalunya - 2018 - DOGC Núm. 7519 - 19.12.2017

>> Diumenges i festius d'obertura al públic d'establiments comercials anys 2018-2019
ORDRE EMC/127/2017, de 16 de juny, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2018 i 2019.

>> ACCÉS A L?ORDRE d?obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2018 i 2019

Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic per als anys 2018 i 2019, segons l?acord final de cada Ajuntament i les organitzacions de comerciants en el seu cas, són:
Any 2018
7 de gener. 1 de juliol. 12 d'octubre. 1 de novembre. 6, 8,16 i 23 de desembre.
Any 2019
13 de gener. 7 de juliol. 12 d'octubre. 1, 6, 8, 15 i 22 de desembre.