Normes de cotització i pensions públiques 2018
pdf
print
pmail

>> Taula Pensions Seguretat Social 2018

https://www.ccoo-servicios.es/imagenes/catalunya/w-taula-pensions-seguretat.png  

>> Normes de cotització i pensions públiques 2017

Us presentem el recull normatiu actualitzat de les cotitzacions, prestacions, pensions, ajuts públics i abonaments corresponents del Fons de Garantia Salarial per al 2017. En aquesta guia trobareu també informació sobre els principals indicadors de referència: salari mínim interprofessional (SMI), indicador públic de renda d?efectes múltiples (IPREM) i indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).

- - - - - - -

Os presentamos la compilación normativa actualizada de las cotizaciones, prestaciones, pensiones, ayudas públicas y abonos correspondientes del Fondo de Garantía Salarial para el 2017. En esta guía encontraréis también información sobre los principales indicadores de referencia: salario mínimo interprofesional (SMI), indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) e indicador de renta de suficiencia de Catalunya (IRSC).

Document elaborat per la Secretaria de Socioeconomia de CCOO de Catalunya