Acord de millora del VI Conveni Col·lectiu de l'empresa Establiments Viena al seu quart any de vigència

CCOO aconsegueix un increment del 4% per a un col·lectiu de 500 persones de l'empresa Establiments Viena


CCOO valora molt positiu haver aconseguit aquest acord sense haver d'esperar al venciment del vigent VI Conveni que millora les condicions laborals i regula situacions i necessitats concretes per al conjunt de la plantilla d'Establiments Viena, 1.400 treballadors i treballadores repartits entre 44 centres de treball a Catalunya.


La Secció Sindical CCOO Viena aconsegueix un acord que millora el VI Conveni Col·lectiu de l'empresa Establiments Viena al seu quart any de vigència. Entre les millores, les més destacables són un increment del 4% sobre el salari base per al col·lectiu de nivell 6 (unes 500 persones) i la realització de com a mínim 70 ampliacions de contracte.

Després de diverses reunions amb la direcció de l'empresa, des de CCOO Viena han aconseguit un acord que garanteix millores per a la totalitat de la plantilla de l'empresa, però insistint principalment en el col·lectiu de nivell 6 que, donada la manca de promoció dins de l'empresa a nivells superiors retributius, s'havien vist atrapats en un sou molt ajustat per a la especialització i professionalitat que l'empresa exigeix avui dia.

Els principals punts de l'acord són els següents:

- Complement AT/IT en casos d'hospitalització, intervenció quirúrgica i/o accident laboral: es garanteix la complementació fins al 100% del salari en aquests supòsit, complementació a raó de la mitjana d'hores reals treballades als tres últims mesos, trobant una manera d'agilitzar aquest procés i prevenint errors de càlcul de la quantitat a complementar.

- Retribució hores de formació: tota la formació online realitzada es cobrarà a raó d'hora de treball efectiu. Donat que actualment els cursos de formació es realitzen a través de les noves tecnologies i fora del centre de treball.

- Ampliacions de contractes: Davant la necessitat de que es realitzin més hores de les contractades, excedint-se en casos dels límits establerts legalment, es garanteix la realització de com a mínim 70 ampliacions de contracte, ja siguin hores contractades a temps parcial o de conversions a jornada complerta.

- Increment del 4% al salari base del col·lectiu de nivells 6: Donada la impossibilitat de promocionar a nivells superiors, s'aconsegueix un increment del 4% al salari base de tots els nivell 6, sent aquest increment addicional al ja pactat al conveni per a aquest any i per als propers, situant-se l'augment per aquest conjunt de treballadors i treballadores en un 5,5% al quart any de vigència del VI Conveni Col·lectiu d'Establiments Viena. Aquest augment serà efectiu a partir del proper 1 d'agost.

- Procediment i protocol per a promocionar d'Equip Base a Responsable de Torn: s'ha acordat establir els criteris que ha de complir el personal de l'Equip Base per a promocionar a Responsable de Torn, publicant la convocatòria de les vacants generades a cada local, afegint d'aquesta manera transparència al procés de promoció i garantint a tothom la possibilitat de presentar-se com a candidat per a ocupar les vacants que sorgeixin. 

CCOO Serveis Catalunya