Delegats i delegades de CCOO: l'eina imprescindible

28 d'Abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball


Aquest any es compleix el 20è aniversari del naixement de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Una llei que pràcticament no ha sofert l'envestida de les reformes laborals i que, per tant, ens segueix garantint uns drets bàsics per a la nostra salut en el treball.

No obstant, les retallades i privatitzacions, la Reforma Laboral i d'altres modificacions legals, han ampliat les desigualtats i han situat als treballadors i a les treballadores en una situació d'extrema vulnerabilitat. Avui hi ha més desigualtats per raó de malaltia.

Avui els treballadors i treballadores tenen menys mecanismes per a reclamar i defensar individualment la protecció de la seva salut en el treball.

Des de CCOO Serveis, aquest any, volem posar en valor la gran tasca diària dels nostres delegats i delegades de prevenció i Seccions Sindicals, implantant la seva acció sindical en els centres de treball, com el instrument més eficaç per garantir els drets que ens atorga la LPRL.

Conseqüència d'aquesta acció sindical, és la confiança dipositada per els treballadors i treballadores en les eleccions sindicals. CCOO continua guanyant les eleccions en la majoria d'empreses i ampliant la seva representació, i això és imprescindible per a que puguem tenir delegats i delegades de prevenció en la defensa diària dels drets a la salut de les persones treballadores.

Secretaria de Salut Laboral

CCOO Serveis Catalunya