Caixa Manresa

Utilització Sindical del Correo Electrònic


Acord de Ciberdret: utilització del correu electrònic per a ús sindical a Caixa Manresa


pdf
print
pmail
Secretari Comitè d'Empresa
CAIXA MANRESA


Senyor:

En resposta a la seva sol·licitud de poder utilitzar els mitjans tecnològics de la Caixa per a dur a terme la seva labor sindical, mitjançant la present li comunico que he donat instruccions a l'Àrea de Sistemes i al departament d'organització, perquè autoritzin al Comitè d'Empresa i a les dues seccions sindicals l'ús del MAC per a la correspondència amb tot el personal.

S'ha decidit autoritzar la utilització d'aquest sistema, ja que és el mateix que institucionalment fa servir la Caixa per a totes les comunicacions de circulars internes, així com l'Associació de Personal.

Atentament