CCOO signa el conveni d’Oficines i Despatxos de Catalunya


La Federació de Serveis Financers i Administratius de CCOO de Catalunya (COMFIA-CCOO) valora molt positivament aquest nou Conveni, especialment perquè recupera la clàusula de revisió salarial, assegurant així el poder adquisitiu i també perquè s’incrementa les vacances amb 1 dia més, inclou el plus per treball nocturn, així com una adequació de les categories professionals que donen resposta a noves activitats que s’incorporen en les empreses on s’aplica aquest Conveni Col•lectiu.


pdf
print
pmail
Els sindicats CCOO i UGT i les patronals Pimec i Foment del Treball signaran aquesta tarda el Conveni d’Oficines i Despatxos de Catalunya pels propers quatre anys. Aquest conveni afecta a prop de 150.000 treballadors i treballadores de Catalunya que treballen en entitats tan diverses com són les gestories, API, empreses d’activitats d’àmbit social, col•legis professionals, gabinets jurídics, assessories fiscals, entitats sense ànim de lucre, etc.

Detall dels punts de l’acord:
 Increment salarial:
- Per l’any 2004: Increment del 0.6% (corresponent a la diferència de l’IPC previst pel 2003 i l’IPC real de l’esmentat any) + 3% d’increment salarial. Amb efectes des de l’1 de gener de 2004.
- Pels anys 2005, 2006 i 2007: IPC previst + clàusula de revisió + retroactivitat limitada a partir del mes en el que es superi l’IPC previst.
 Vigència: 4 anys des del 2004 fins el 2007, ambdós inclosos.
 Jornada: a partir de l’any 2005 reducció en 8 hores, quedant establerta en 1.772 hores, reflexat en un dia més de vacances (23 dies laborables de vacances).
 Plus nocturn: establir-lo en un 30% més sobre el valor de l’hora ordinària.
 Millora de les categories professionals.

COMFIA-CCOO Catalunya
28 d'octubre de 2004