ASSEGURANCES

Firmat el Conveni General 2004-2007


Conveni Col·lectiu per a les Entitats d'Assegurances, Reassegurances i Mútues d'Accidents de Treball.

Àmbit estatal. 2004-2007

Text del Conveni (Castellano)


Text del conveni Versión PDF (680 Kb) (Castellano)


NOTÍCIES AL DIA@DIA.NET

El present Conveni General serà d'aplicació a les relacions laborals de les Entitats Asseguradores i Reasseguradores, així com als Corredors de Reassegurances i a les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social, tots ells definits conforme a la seva legislació específica.