COMISSIÓ DE MÚTUES DE CATALUNYA

Nova reunió de treball


El passat dia 15 de setembre es va celebrar a la Direcció Provincial de Barcelona de la Fraternitat la reunió de la Comissió de Mútues de COMFIA-CCOO Catalunya.


pdf
print
pmail
Es van reunir els representants sindicals de CCOO de la gairebé totalitat de mútues amb implantació a Catalunya. En ella es preparen els treballs que en un futur puguin ser útils a Comissió Estatal de Mútues amb la finalitat de que pugui traslladar-los a la taula del pròxim conveni 2007.

La propera reunió tindrà lloc en la seu d'Asepeyo Barcelona.

La Comissió agraeix al Director Provincial de la Fraternitat, Guillermo De Prat, les facilitats donades per a l'organització de la reunió.