GRUP PAU I SOLIDARITAT

Pau i Solidaritat per a tots els immigrants


Avui a Catalunya més de 200.000 persones viuen en una situació irregular.
Veure comunicat en pdf
SETEMBRE 2004


pdf
print
pmail
Avui a Catalunya més de 200.000 persones viuen en una situació irregular. Una situació determinada, resultant de la política d’estrangeria del govern anterior, demostració d’una manca de voluntat política per resoldre el tema de la immigració i per crear els mecanismes administratius per a dur a terme la regularització d’aquestes persones.

Són prou conegudes les causes que motiven el flux migratori. Després que l'ambició del primer món hagi escanyat la seva economia, els immigrants cerquen millors oportunitats. Són molts els països pobres que han fet de l'emigració i dels diners que envien les persones immigrants la major si no l’única font d’ingressos i un dels principals motors de la seva economia.

Assolir un permís de treball és la condició per a la seva regularització i s’han de trobar fórmules per a aconseguir-ho. Les dones són especialment les més perjudicades, abocades a l’economia submergida del sector domèstic i sense cap contracte, o bé com a treballadores sexuals controlades per màfies
explotadores.

No es pot denegar sistemàticament a cap persona que visqui al nostre país el seu dret a treballar i guanyar-se la vida lícitament, a poder assolir la ciutadania.

CCOO, com a sindicat i organització solidària, -el CITE (Centre d'Informació de Treballadors Estrangers) en el si del sindicat n'és una referència per a molts immigrants-, entenem que la dinàmica de pressió, negociació i pacte institucional ha de permetre arribar a solucions vàlides per a tots els col·lectius afectats.

És deure i responsabilitat de les administracions donar respostes ràpides que permetin assolir una vida digna a totes i tots els treballadors immigrants, la Declaració del Drets Humans així ho reclama.

GRUP PAU I SOLIDARITAT COMFIA-CCOO Catalunya