Conveni col·lectiu de treball del sector de Comerç Tèxtil, de la província de Tarragona,