Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç de la Pell de la província de Barcelona per als anys 2018 -2019