Conveni col·lectiu de treball per al sector de les col·lectivitats de Catalunya