Negociació col.lectiva

REGISTRE DE LA JORNADA: L'AEB I LA CECA RESPONEN A LES NOSTRES PROPOSTES


Aquest dimecres, 22 de febrer, s'han tornat a reunir -per separat- les meses dels Convenis de Banca i Estalvi, per tractar sobre el registre de la jornada. L'AEB i la CECA han valorat les propostes presentades per CCOO i d'altres sindicats en els següents termes:

Pel que fa al sistema de registre de la jornada, proposen que s'efectuï diàriament per part de cada persona una "auto declaració" de quantes hores de treball efectiu ha realitzat, encara que, en el supòsit que d'aquesta declaració resultessin més hores de treball que les corresponents a la jornada ordinària de cada persona, en cap cas reconeixerien aquest temps com a extra, tret que -prèviament- s'hagi autoritzat per un superior jeràrquic aquesta prolongació de la jornada (al que els hem respost que això ens sembla absurd a més d'inviable).

Insisteixen en que la jornada màxima de treball efectiu anual és l'establerta en els respectius convenis (1700 en Banca i 1680 en Estalvi) negant l'evidència que els calendaris laborals per a cadascun dels horaris que puguin existir (general, singulars, flexibles, etcètera) donen un còmput de jornada anual inferior.

En cap cas estan disposats a reconèixer que es produeixen excessos sobre la jornada màxima de treball si no se superen aquestes 1700/1680 hores, i sempre que s'hagi produït aquesta "autorització prèvia" que abans hem esmentat.

Quant a la informació a la plantilla i a la representació laboral, sí accepten que cada persona tingui accés als registres que vagi realitzant diàriament -auto declaració- però neguen aquesta informació a la representació laboral.

Respecta la implementació de bones pràctiques, es mostren disposats a incorporar algunes mesures però no accepten el grau de concreció i compromís que comporten les propostes que hem fet CCOO.

Amb aquesta actitud per part de la CECA i l'AEB difícilment podrem aconseguir cap acord, ja que amb els seus postulats, se'ns nega la possibilitat de que a través de la negociació col·lectiva es pugui posar límit a les prolongacions sistemàtiques de la jornada pactada que patim en el sector.

El no acord únicament ens deixa el camí del conflicte en els seus múltiples vessants (sindical, jurídica i social) pel que instem a les patronals a que reflexionin i realitzin propostes que permetin acostaments per trobar l'acord.

La propera reunió està prevista pel dia 8 de març.