CCOO Serveis signa l'acord d'Hostaleria de Catalunya que s'aplicarà en el període 2014-2016


El 22 de setembre es va signar el nou acord que contempla increment salarial per als propers tres anys.


Després de la signatura de l'anterior conveni (que no va signar CCOO), que va suposar la ruptura del conveni autonòmic que agrupava totes les províncies (ara ja no vincula a Lleida) i sectors (ara col·lectivitats té conveni propi), des de CCOO sempre hem plantejat que aquest conveni no podia ser un altre conveni de reculada com els anteriors.

Durant tota la negociació hem procurat regular qüestions que milloressin les condicions de treball i els drets dels treballadors i treballadores tals com la limitació de les externalitzacions de serveis, les pràctiques d'estudiants en les empreses, la millora de les llicències retribuïdes, l'equiparació de taules salarials, etc.

En sentit contrari, la patronal del sector ha volgut aprofitar la negociació per intentar retallar drets en matèria de permisos, premis de vinculació, distribució de la jornada, ampliació del temps de permanència en els nivells retributius de primera ocupació en el sector, etc.

L'acord, finalment, contempla un increment salarial del 0.6%, 0.8% i 0.9% per a cadascun dels anys de vigència i mantenim la resta de condicions de treball i drets de l'anterior conveni.

El fet que CCOO hagi signat aquest acord, en aquest context actual tan complicat per a la negociació col·lectiva, ens permetrà formar part de la comissió paritària, d'interpretació i gestió del conveni, fins al 31 de desembre de 2016. En aquests moments de conflictivitat social pensem que no ens podem quedar fora de la comissió paritària del conveni.

Serveis CCOO Catalunya